Nieuws

Neen aan de wet van de sterkste: bedrijven beter beschermd tegen oneerlijke marktpraktijken

15 oktober 2020

Ben je zelfstandige? Voortaan ben je beter beschermd tegen misbruik of druk van machtigere bedrijven. Je beschikt namelijk over nieuwe middelen om je te verdedigen. Consumenten genieten al lang bescherming tegen mogelijk misbruik, onrechtmatige bedingen en oneerlijke praktijken van sommige ondernemingen. Nu zullen een aantal nieuwe wetten ook de bedrijven beter beschermen, in hun b2b-relaties, zeker wanneer ze zich in een zwakke positie bevinden, waarvan een andere onderneming (leverancier of klant) misbruik zou kunnen maken.

De nieuwe wetgeving regelt vier aangelegenheden:

  1. Misbruik van economische afhankelijkheid
  2. Agressieve marktpraktijken
  3. Misleidende marktpraktijken
  4. Onrechtmatige bedingen

 

De bepalingen inzake agressieve en misleidende marktpraktijken enerzijds en misbruik van economische afhankelijkheid anderzijds, zijn respectievelijk in werking getreden op 1 september 2019 en op 22 augustus 2020, deze inzake onrechtmatige bedingen zullen in werking treden op 1 december 2020.

 

Infobrochure

Op welke situaties focust de wetgeving? Wie zijn de betrokken personen of bedrijven? Wat is voortaan verboden? Hoe kan jouw bedrijf reageren op dergelijke situaties? Vind alle antwoorden in deze nieuwe infobrochure van de FOD Economie.