Nieuws

Beroepen tegen vergunningen moeten twee keer zo snel

19 oktober 2020

Minister van Omgeving Zuhal Demir wil de procedures voor omgevingsvergunningen drastisch versnellen, meldt De Tijd. Daarvoor werft ze niet enkel nieuwe rechters aan voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, ze wil ook de administratieve beroepen sterk beperken.

De Belgische vastgoedfederatie BVS berekende onlangs nog dat wie in Vlaanderen een vergunning voor grote projecten wil verkrijgen, maanden tot soms jaren moet wachten. 

 

Dossiers voor de Raad van Vergunningsbetwistingen hebben gemiddeld een doorlooptijd van 18 maanden. Demir wil dat met zes à negen maanden inkorten. Daarvoor komen er vier extra rechters en kan de rechter een halt toeroepen aan immer weerkerende 'carrouseldossiers'. Ook inhoudelijk wil ze beperken wie zich tot de rechter kan richten: alle argumenten moeten al tijdens de vergunningsprocedure worden ingezet en de verzoeker moet worden benadeeld om de vergunning te kunnen doen vernietigen.

 

Administratief beroep

Ook de administratieve beroepen worden sterk ingeperkt. Tegen omgevingsvergunningen die worden afgeleverd door lagere overheden, kan vaak eerst nog administratief beroep worden aangetekend. Als de vergunning voor belangrijke projecten onmiddellijk door Vlaanderen zelf wordt afgeleverd, is het enige mogelijk beroep rechtstreeks bij de Raad. Door Vlaanderen bevoegd te maken, verkort die doorlooptijd dus. Demir onderzoekt ook of en hoe grote projecten zoals Oosterweel in de toekomst een decretale bescherming kunnen krijgen tegen een procedureslag. Het Vlaams Parlement zou in dat geval kunnen instaan voor de vergunning.

 

MER

Daarnaast wil Demir aan het traject sleutelen door de milieueffectenrapporten (MER) te vereenvoudigen. Europa verplicht daarmee te beoordelen welke effecten een bouwproject heeft op de omgeving en het milieu. "Een MER moet een instrument zijn om projecten beter te maken, maar dikwijls zie je dat het vooral gebruikt wordt om een project te kelderen, ook in beroepsprocedures."

Bronnen