Nieuws

Lintbebouwing laatste 5 jaar toegenomen: nood aan sturende instrumenten

21 oktober 2020

In Vlaanderen zijn de lintbebouwing en de verspreide bebouwing tussen 2015 en 2020 blijven toenemen. Die bijkomende bebouwing is nefast voor de schaarse open ruimte, de biodiversiteit en de CO2-uitstoot. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Agentschap Informatie Vlaanderen en kaartmateriaal van het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), meldt HLN.be. NAV pleit voor sturende instrumenten die het bouwshiftvoornemen in de praktijk kunnen omzetten. Zo hopen we dat er snel werk wordt gemaakt van het aangekondigde instrumentendecreet.

Momenteel situeert zo'n 25 procent van de woningen in Vlaanderen zich in lintbebouwing en nog eens 8 procent in verspreide bebouwing. 

 

Uit nieuwe gegevens van het Agentschap Informatie Vlaanderen en kaartmateriaal van het VITO blijkt dat de lintbebouwing tussen 2015 en 2020 toenam met 41.613 gebouwen. De groei in lintbebouwing (+6,52 procent) is daarmee hoger dan de groei van het aantal gebouwen in de stads- en dorpskernen (+6,27 procent). De verspreide bebouwing nam zelfs toe met 53.267 gebouwen.

 

Vergelijkbare conclusies komen naar voor wanneer deze extra bebouwing geprojecteerd wordt op de zogenoemde VITO-kaart. Het aantal gebouwen op locaties met goede bereikbaarheid en veel voorzieningen nam de voorbije vijf jaar toe met 6,93 procent. Het aantal gebouwen op locaties zonder openbaar vervoer en met amper voorzieningen nam toe met 11,89 procent.

Bronnen