Bouw

Sloop en heropbouw: verlaagd btw-tarief vanaf 1 januari 2021

2 november 2020

Afgelopen vrijdag zijn details bekend geworden over de voorwaarden voor het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. De regering maakt haast met de invoering, want de maatregel geldt al vanaf 1 januari 2021 en dit voor een beperkte periode van 2 jaar. Daarnaast gelden er beperkingen rond de oppervlakte van de te slopen woning en mag het niet gaan om een tweede verblijf. De beperkingen zullen echter niet gelden voor de 13 steden waar de maatregel al enkele jaren geldt.

NAV is tevreden dat de maatregel zo snel na de aankondiging wordt ingevoerd, zodat lopende dossiers niet langer uitgesteld hoeven te worden. Ook reeds opgestarte dossiers komen immers in aanmerking en dit tot maart 2021. Hoewel de maatregel niet als ruimtesturend element wordt ingezet, is NAV tevreden dat er met de invoering snel wordt geanticipeerd op een dreigende afkoeling van de bouwactiviteit als gevolg van de coronacrisis. 

 

NAV dringt al lang aan op deze maatregel omdat het toelaat beter de afweging te maken tussen renoveren of herbouwen. We vragen daarnaast dat de btw-verlaging ook op erelonen wordt toegepast. Daarover is op dit moment nog geen duidelijkheid. 

 

Diepgaande renovaties niet afstraffen

De afweging tussen sloop en heropbouw enerzijds of renovatie anderzijds wordt door deze maatregel logischer. De logica is echter nog niet volledig. NAV ontving de afgelopen tijd immers meldingen van architecten over de herkwalificatie van bepaalde renovatiedossiers, waardoor de btw-voet plots stijgt van de verwachte 6% naar 21%. De spelregels hierrond zijn nogal mistig omschreven en voor uiteenlopende interpretaties vatbaar. NAV roept de btw-administratie op om hier klaarheid in te scheppen en deze kronkel uit de wereld te helpen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat grondigere renovaties fiscaal worden afgestraft.

 

Ook verlenging en verhoging slooppremie in de pipeline

Vrijdag besliste de Vlaamse regering ook om de sloop- en heropbouwpremie te verlengen en te verhogen. Die zou aanvankelijk maar tot 31 december 2020 lopen. De modaliteiten zijn nog niet bekend en het besluit moet nog voorbij de VREG en de Raad van State. We informeren je van zodra de details bekend zijn.

 

Voorwaarden verlaagd BTW-tarief sloop en heropbouw

In de programmawet die de regering indiende bij de Europese Commissie staan volgende modaliteiten:

  • Het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en de heropbouw wordt uitgebreid naar het hele land.
  • Er worden beperkingen opgelegd (zie verder), maar deze zullen niet gelden voor de 13 steden waar de maatregel al enkele jaren geldt. Daar blijven de bestaande voorwaarden van kracht.
  • Het verlaagde btw-tarief wordt wel voorbehouden voor de enige en eigen gezinswoning. Het moet dus gaan om een huis of appartement om er zelf te wonen en men mag geen eigenaar zijn van ander vastgoed.
  • De toegelaten bewoonbare oppervlakte wordt ingeperkt en mag maximaal 200 vierkante meter bedragen.
  • Het verlaagde btw-tarief zal er ook zijn voor een verkoop op plan door bouwpromotoren en voor sociale huisvesting.
  • De maatregel is tijdelijk en loopt tot 31 december 2022. 
  • Lopende dossiers kunnen tot maart 2021 het verlaagd btw-tarief vragen.

 

De tekst moet nu nog naar de Raad van State vooraleer hij kan worden gestemd in het parlement. NAV kijkt uit naar de verdere concretisering en hoopt op een eventuele verlenging van de maatregel na de twee jaar.