corona

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers bij quarantaine van hun kind

Isabel Dillen (SBB) • 3 november 2020

Sinds het begin van het schooljaar kunnen de kinderen van jouw werknemers terug naar school en naar de crèche. Maar wat wanneer de klas, school of crèche van het kind in quarantaine wordt geplaatst? Helaas is dit nog steeds een harde realiteit waarmee jouw werknemer als ouder kan geconfronteerd worden. Gelukkig voorziet de overheid de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen. Isabel Dillen (SBB) geeft tekst en uitleg.

Wanneer kan je werknemer hiervan gebruik maken?

Wanneer de school, het kinderdagverblijf of het opvangcentrum voor gehandicapten van hun kind sluit. Je werknemer kan van dit recht gebruik maken zolang zijn of haar kind niet naar de school, crèche of opvang voor gehandicapte personen kan gaan.

 

Welk stappen moet je werknemer zetten?

Wenst je werknemer gebruik te maken van dit recht? Dan dient hij jouw als werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Je ontvangt van je werknemer een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen dat de sluiting bevestigt van de betrokken instelling of de klas. Het attest vermeldt duidelijk de periode waarin de sluiting van toepassing is. Het attest vind je terug op de site van de RVA

 

Let op! Eventueel moet je werknemer ook zelf een aanvraag indienen om de uitkering te bekomen. Voor meer informatie kan je terecht op volgend infoblad van de RVA.

 

Wat moet je als werkgever doen?

Je moet dit ingevuld attest vervolgens bezorgen aan de RVA wanneer je niet erkend bent als uitzonderlijk hard getroffen bedrijf (of niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector). Daarnaast moet je een elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verrichten en een e-mail sturen aan het bevoegde werkloosheidsbureau. 

 

Recht op een uitkering?

Je werknemer ontvangt een werkloosheidsuitkering ter waarde van 70% van het geplafonneerd loon eventueel aangevuld met een supplement van 5,63 euro wanneer je behoort tot de categorie van uitzonderlijk hard getroffen bedrijven of sectoren.

 

Voor welke periode?

Sinds 1 oktober 2020 kan je deze tijdelijke werkloosheid aanvragen. Deze maatregel blijft gelden t.e.m. 31 december 2020.