Nieuws

Snelle start voor relancemaatregelen: 6% btw bij sloop- en heropbouw & hogere renovatiepremies

7 november 2020

Er worden meer details bekend over de voorwaarden voor 6% btw bij sloop en heropbouw vanaf 2021. Ook komt er volgend jaar een versnelde uitbreiding van de EPC-labelpremie en snellere en hogere energierenovatiepremies. Over de aangekondigde verlengde slooppremie heerst nog onduidelijkheid.

Uitbreiding 6% btw naar hele land
 

Het verlaagde tarief voor sloop en heropbouw geldt vanaf 1 januari 2021. Dit geldt voor een beperkte periode van 2 jaar. Het verlaagde btw-tarief wordt voorbehouden voor de enige en eigen gezinswoning. Het volstaat dat er hoofdzakelijk privégebruik is, wat betekent dat een deel van de woning voor een beroep mag worden gebruikt. Tweede verblijven en woningen om te verhuren komen niet in aanmerking. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met woningen waarvan men door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is.  Bovendien moet het gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper blijven. Verhuist die toch vroeger, dan moet het belastingvoordeel voor het jaar van de verhuis en de resterende jaren van de vijfjarige periode worden teruggestort.

De functie van het gebouw voor de sloop heeft geen belang. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over verloederde industriële gebouwen of winkels. Het afgebroken en het heropgebouwde gebouw hoeven niet op exact dezelfde plaats te staan. Het volstaat dat het gaat om hetzelfde kadastraal perceel. Weet dat bepaalde werken nooit in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief. Het gaat onder andere om tuinaanleg, afsluitingen, zwembaden en sauna’s.

De toegelaten bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning wordt ingeperkt en mag maximaal 200 vierkante meter bedragen. Het is nog niet exact duidelijk hoe dit zal worden berekend.

 

Promotoren en sociale huisvesting

 

De nieuwe regeling zal er ook zijn voor een verkoop op plan door bouwpromotoren, voor zover aan de voorwaarden voldaan is. Daarmee komt ook een oplossing voor nieuwe vormen van gemeenschappelijk wonen met verschillende initiatiefnemers, zoals cohousing.

 

Ook de bouw of aankoop van woningen die gedurende een periode van 15 jaar verhuurd worden aan of via een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking. Daarvoor gold tot nu een tarief van 12 procent.

De uitbreiding naar het hele land loopt tot 31 december 2022. Lopende projecten kunnen tot 31 maart 2021 de formaliteiten in orde brengen om alsnog van het verlaagde tarief te genieten. Zo kan de btw die opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 met 15 procentpunten verlaagd worden. Om misbruik te vermijden geldt het verlaagde btw-tarief voor wie na 1 juli 2022 een vergunning aanvraagt tot eind december op maximaal 25 procent van het totaalbedrag van de vergunde werken.

 

6% btw in 13 steden volgens bestaande voorwaarden

 

Belangrijk is dat deze beperkingen niet zullen gelden voor de 13 steden waar de maatregel al enkele jaren geldt. Daar heeft men de keuze: ofwel stapt men in het huidige systeem ofwel in het nieuwe, elk met hun voorwaarden.

 

Quid slooppremie?

 

De Vlaamse overheid kondigde aan om vanaf 2021 de sloop- en heropbouwpremie met een jaar te willen verlengen – normaal loopt ze eind dit jaar af - en te verhogen naar een bedrag van 10.000 euro. De Vlaamse regering had liever gezien dat er geen beperkende voorwaarden zouden komen op het verlaagde btw-tarief en dringt erop aan om dit te laten vallen. De verlengde en verhoogde sloop- en heropbouwpremie zou er enkel komen indien de voorwaarden niet versoepeld worden. Uitsluitsel was er bij het ter perse gaan nog niet, maar het ziet er naar uit dat de federale regering nie op de vraag van de Vlaamse regering zal ingaan. In dat geval zal de slooppremie dus effectief verlengd en verhoogd worden. We volgen dit verder op en informeren je van zodra dit kan.

 

Uitbreiding EPC-labelpremie
 

Ten slotte vernamen we ook dat de EPC-labelpremie voor alle woningeigenaars versneld wordt ingevoerd. Dit was reeds aangekondigd om van kracht te zijn vanaf 2021, maar enkel voor wie een woning koopt, krijgt of erft. De maatregel wordt nu versneld uitgebreid voor alle eigenaars die een woning hebben met een slechte energieprestatie. De nieuwe premie kan je niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus.

 

Snellere en hogere energierenovatiepremies
 

Voorts komt er volgend jaar een verdubbeling van de renovatiepremies voor isolerende beglazing en voor muurisolatie langs de buitenkant. De premies voor de isolatie van buitenmuren in de spouw en voor de isolatie van buitenmuren aan de binnenkant blijven ongewijzigd.