corona

Tweede civiele noodsituatie uitgevaardigd: afwijkingsregeling enkel voor medische faciliteiten

4 november 2020

Op 30 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering besloten om de civiele noodsituatie opnieuw in het leven te roepen, naar aanleiding van de heropleving van het Coronavirus. Deze civiele noodsituatie start op 30 oktober 2020, duurt 120 dagen, en loopt tot en met 27 februari 2021. Hierdoor wordt het opnieuw mogelijk om tijdens deze periode beroep te doen op de afwijkingsregeling op vlak van omgevingsvergunnings- en meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Er werden geen maatregelen getroffen om procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen, te verlengen of op te schorten.