Nieuws

400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten op riolering: nood aan duidelijke afspraken

5 november 2020

Het reportageprogramma 'Pano' zoekt het deze week onder de grond. Riolering was ooit een van de grootste innovaties op vlak van gezondheid, maar vandaag wachten nog steeds 400.000 woningen in Vlaanderen op een aansluiting. Dagelijks vloeien er zo miljoenen liters afvalwater ongezuiverd de natuur in. Dat is een ramp voor het milieu, maar ook voor de bewoners die van hun afvalwater moeten af geraken, is het vaak een lange lijdensweg.

Wie niet op de riolering is aangesloten en geen beek in de buurt heeft, is aangewezen op een bezinkpunt. Sommigen hebben een verzameling aan verzadigde bezinkputten in de tuin liggen, zo blijkt uit de Pano-reportage van deze week. Het kan een tijdelijke oplossing zijn, in afwachting van een aansluiting op de riolering. Maar dat wachten kan erg lang duren.

 

Pano trok onder meer naar Bonheiden. Op verschillende opritten ligt een tuinslang klaar om het overtollige afvalwater de goot in te pompen. Even verderop stroomt het verzamelde afvalwater de beek in.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) reageert geschokt. "Ik vind dat de mensen er nog rustig onder blijven maar het is een onaanvaardbare en zelfs illegale situatie. Het oppompen van afvalwater is een inbreuk op de milieuwetgeving." Als toezichthouder brengt de VMM in kaart waar er riolering ligt en waar er nog riolering moet komen. In Vlaanderen is 86% van de woningen gelukkig wel aangesloten op de riolering.

 

Beleid biedt wortels, maar geen stok.

Een belangrijke reden voor de achterstand is dat de verschillende plannen niet bindend zijn. Het beleid biedt veel wortels maar geen stok, klinkt het. 

 

Vlario, het kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, pleit voor meer duidelijke afspraken én responsalisering. Maar er moet ook meer duidelijkheid komen over het financiële plaatje op lange termijn, vinden ze. "Veel gemeenten hebben structurele problemen in de financiën of hebben andere prioriteiten. Er moet meer duidelijkheid komen over de subsidies die vanuit Vlaanderen in een bepaalde periode beschikbaar zijn. Een betere visie op de lange termijn financiering van het hele stelsel is geen luxe, maar een noodzaak. Als er om een of andere reden een project blokkeert, moet dit vervangen kunnen worden door een ander project dat een vergelijkbaar resultaat genereert", aldus Vlario.