Nieuws

Omzendbrief verduidelijkt principe van projectvergaderingen in Brussel

5 november 2020

De omzendbrief van 16 juli 2020 betreffende de organisatie van een projectvergadering en andere overlegmomenten tussen ontwerper/aanvrager en de regionale overheid verduidelijkt het principe van projectvergadering in Brussel voorafgaand aan de indiening van de vergunningsaanvraag. LYDIAN geeft tekst en uitleg.

De omzendbrief van 16 juli 2020 betreffende de organisatie van een projectvergadering en andere overlegmomenten tussen ontwerper/aanvrager en de regionale overheid (BS 12 oktober 2020) verduidelijkt dat een projectvergadering tussen de ontwerper van het project, vergunningverlenende overheid (i.h.b. de gemachtigde ambtenaar) en andere betrokken instanties kan worden gehouden:

  • voorafgaand aan de indiening van de eerste vergunningsaanvraag;
  • maar ook bij het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag na een eerste weigering;

 

De projectvergadering vindt in de kantoren van Urban.brussels plaats achter gesloten deuren.

 

Een projectvergadering wordt best georganiseerd voor:

  • projecten waarvan de vergunningsaanvraag onderworpen is aan het advies van de Bouwmeester;
  • omvangrijke projecten met een strategisch karakter, publiek gericht programma of sterk beeldbepalend karakter;
  • strategische projecten van publieke of groene ruimte;
  • projecten in het kader van het Gecombineerd plan scholen/huisvesting;

 

De gemachtigd ambtenaar maakt na de projectvergadering een proces-verbaal op met aanbevelingen.

 

Idee is dat de gemachtigd ambtenaar bij de behandeling van de vergunningsaanvraag tracht coherent te blijven met de geformuleerde aanbevelingen en hier niet van af te wijken, zonder hierdoor gebonden te zijn.

 

Dit is geen garantie dat de aanvraag ook effectief zal goedgekeurd worden. De evaluatie van de effecten, afwijkende substantiële bezwaren/opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek en in het advies van de overlegcommissie kunnen nog roet in het eten gooien.

 

Deze omzendbrief trad in werking op 16 juli 2020.