Nieuws

Asbestbestrijding schakelt versnelling hoger

9 november 2020

Bij de begrotingsaanpassing 2020 is een bijkomend budget van 10,4 miljoen euro afgesproken om asbest te verwijderen, signaleert bevoegd minister Zuhal Demir. Dat meldt De Standaard.

Foto: Ovam

Het geld gaat naar projecten om asbest thuis te verwijderen en op te halen, zodat dat veiliger kan gebeuren. Vandaag is dat volgens cijfers van Demir al het geval voor de helft van de Vlamingen. Dat wordt 76 procent van de inwoners en 82 procent van de gemeenten. De afvalintercommunales in die gemeenten krijgen budget voor de komende jaren om het asbest thuis te komen ophalen.

 

Daarnaast gaat de klemtoon naar asbest dat is verwerkt in scholen en zorginstellingen. ‘Daar waar kinderen en kwetsbare personen dagelijks vertoeven, moeten we versneld ingrijpen, in het belang van hun gezondheid’, zegt Demir. Ze hoopt op die manier ook de renovatie van daken te kunnen versnellen, wat winst oplevert voor het klimaat en voor de bouwsector. ‘Na de coronacrisis kan die sector alle duwtjes in de rug gebruiken.’

 

De bijkomende maatregelen worden nu technisch uitgewerkt door de afvalstoffenmaatschappij Ovam. Demir bereidt, zoals afgesproken in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, ook nog een bijkomende premie voor voor particulieren die hun asbesthoudend dak vervangen en meteen isoleren.