Nieuws

IN MEMORIAM Pierre Tuypens

9 november 2020

Arch. Pierre Tuypens is op vrijdag 6 november overleden. Hij zette zich meer dan 30 jaar in voor de belangen van zijn confraters via verschillende bestuursmandaten bij Netwerk Architecten Vlaanderen en als lesgever, docent en auteur. NAV biedt de familie zijn innige deelneming aan.

Naast zelfstandig architect was arch. Pierre Tuypens gerechtsdeskundige bouw en schatter van onroerende goederen. Hij zetelde ook vaak als jurylid. Hij kreeg in 2013 het Zilveren Palm der  Kroonorde, een Ereteken van Nationale Orde voor zijn 40-jarige loopbaan als architect.

 

Secretaris-generaal, docent en auteur

Hij maakte zich bij Netwerk Architecten Vlaanderen bijzonder verdienstelijk voor het beroep van architect. Hij was bestuurslid bij NAV West-Vlaanderen van 1973-1978 en fungeerde er als ondervoorzitter in een tweede bestuurstermijn van 1992 tot 2008.

 

Ook nationaal was hij actief, als ondervoorzitter van 1999-2003 en als secretaris-generaal van eind 2003 tot eind 2004. Hij zou bestuurslid van NAV Nationaal blijven van 2004 tot aan zijn overlijden.

 

Arch. Pierre Tuypens werkte mee aan de professionalisering van de werking van Netwerk Architecten Vlaanderen als belangenbehartiger en vormingsinstelling. Hij gaf les en was en auteur van vakpublicaties m.b.t. onderwerpen zoals veiligheidscoördinatie, welzijn en toegankelijkheid.
 

Ook bij de Orde van Architecten was hij actief. Bij de Vlaamse Raad was hij van 2005 tot 2007 secretaris. Hij was tevens raadslid bij de Raad van West-Vlaanderen gedurende twee periodes: 2001-2005 (plaatsvervangend) en 2005 -2007.

 

Gezien de huidige maatregelen zal de uitvaartliturgie plaatshebben in intimiteit op zaterdag 14 november 2020. NAV biedt de familie zijn innige deelneming aan en betuigt zijn diepste respect voor de vele inzet van arch. Pierre Tuypens voor het beroep van architect en onze vereniging.

Documenten