Nieuws

Gouverneur vernietigt tijdelijke bouwstop in Beerse

24 november 2020

Provinciegouverneur van Antwerpen Cathy Berx heeft het gemeenteraadsbesluit over een tijdelijke bouwstop in Beerse naar de prullenmand verwezen. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Het lokaal bestuur van Beerse vraagt om geen grote bouwprojecten in te dienen, tot het gemeentelijk woonomgevingsplan vorm heeft gekregen. Een- of tweegezinswoningen kunnen nog wel aangevraagd worden. En zeven bouwprojecten die al uitvoerig besproken waren, vallen buiten die bouwstop. Oppositieraadsleden Ben Bols en Hanne Lenaerts vroegen de vernietiging van dit besluit en krijgen gelijk van de gouverneur. Ze klaagden onder meer een totaal gebrek aan wettelijke grondslag voor de bouwpauze en een bevoegdheidsoverschrijding van de gemeenteraad aan.

 

“Het is beschamend dat de schepen niet op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen, zeker wanneer zo’n ingrijpende beslissing wordt doorgevoerd”, aldus Hanne Lenaerts. “We zijn blij dat de provincie ons gelijk geeft. De gemeente is altijd verplicht een aanvraag tot bouwen of verbouwen te behandelen en een standpunt in te nemen. Dat is hun verplichting tegenover onze inwoners."