Nieuws

Saro: maak snel werk van bouwshift en Instrumentendecreet

25 november 2020

De Saro, een adviesorgaan van de Vlaamse overheid, dringt erop aan om snel werk te maken van de bouwshift en de instrumenten die daarvoor nodig zijn. Dat meldt De Standaard.

Het Instrumentendecreet, dat een arsenaal aan nieuwe regels (zoals voor onteigeningen) moet aanleveren om de bouwshift te begeleiden, had eind vorig jaar al goedgekeurd moeten zijn, maar is dat nog altijd niet. Dat heeft alles te maken met de nieuwe regeling voor planschade, die eigenaars vergoedt volgens de huidige marktwaarde van hun grond, als ze het recht verliezen om erop te bouwen. De kosten van die nieuwe regeling zijn torenhoog – tot 31 miljard euro, berekende de Antwerpse professor Tom Coppens – en dus onbetaalbaar. Uiteindelijk waren de meerderheid en de oppositie het erover eens dat het decreet bijgestuurd moest worden.

 

Negen maanden later is er nog altijd geen witte rook. Saro, het adviesorgaan van de Vlaamse overheid voor ruimtelijke ordening, drong onlangs in een brief nog aan op een ‘snelle herwerking’ van het Instrumentendecreet, en een snelle goedkeuring van het volledige Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat de visie en het concrete beleid op het vlak van ruimtelijke ordening vastlegt. Het is nog maar de vraag of het Vlaams Parlement nog dit jaar een aangepaste tekst onder ogen krijgt.

 

De herziening van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, bijna tien jaar geleden aangevat, blijft daardoor in traag tempo voortkabbelen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is nog niet definitief goedgekeurd. Minister Demir belooft volgend jaar werk te maken van de zogenaamde beleidskaders, het wie-wat-hoe van de bouwshift, met concrete doelstellingen en acties.