Nieuws

De indientermijn van een EPB-aangifte opnieuw tijdelijk opgeschort

25 november 2020

Eind oktober is opnieuw een periode van civiele noodsituatie afgekondigd. Dat betekent dat de indientermijn van een EPB-aangifte voor een tweede keer tijdelijk wordt opgeschort. Dat moet verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort bieden en alle partijen extra tijd geven om de EPB-aangifte correct op te maken.

Gedurende de periode van een noodsituatie wordt de uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte opgeschort (120 dagen).
 
Er zijn ondertussen twee perioden waarvoor de civiele noodsituatie is uitgeroepen: 

  • van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 
  • van 30 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021 

Dossiers waarvoor de periode van de eerste opschorting nog loopt, worden opgeschort met 240 dagen.  

Het  Vlaams Energieagentschap (VEA)  stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissingen.
  
Beschikt u over voldoende informatie om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, en wenst u de EPB-aangifte toch in te dienen? Dan blijft dat mogelijk. 

Pas op:  voor EPB-aangiften die voor 20 maart 2020 moesten ingediend worden, blijft de  indientermijn uit het Energiedecreet  gelden. 

Het Vlaams Energieagentschap maakt met enkele concrete voorbeelden duidelijk welke uiterste indiendatum van toepassing is, in het geval van nieuwbouw en renovatie, en in het geval het gebouw wel of niet in gebruik is genomen.  
 

En plaatsbezoeken?

Plaatsbezoeken voor de opmaak van een EPB-aangifte, ventilatieverslag en luchtdichtheidstest zijn toegestaan. De Federale Regering bevestigde ons recent dat plaatsbezoeken toegestaan zijn wanneer moet voldaan worden aan wettelijke verplichtingen. 
 
Respecteer bij een plaatsbezoek steeds de afstands- en hygiënemaatregelen.

Bronnen
  • Vlaams Energieagentschap