Nieuws

OMGEVING wint wedstrijd voor de herwaardering van het beschermd Stadspark van Antwerpen

27 november 2020

Het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING wint in haar thuisstad de internationale ontwerpwedstrijd voor de herwaardering van het Stadspark. De jury koos het team OMGEVING + Yellow Window + Hydroscan uit vijf weerhouden kandidaat-ontwerpteams uit België en Nederland.

Beeld: OMGEVING

Het Stadspark is de grootste groene long in de Antwerpse binnenstad. Het park kent naast een zeer intensief gebruik ook een grote historische en botanische waarde. Het is een uniek gebied in het hart van de stad Antwerpen. Reeds meer dan 150 jaar is het een groene parkruimte die zowel op wijk- als stadsniveau een belangrijke rol vervult. Het park is ontworpen volgens de principes van de romantische landschapsstijl, wat tot op vandaag sterk wordt gewaardeerd door bezoekers en omwonenden. Het oorspronkelijk ontwerp van Friederich Eduard Keilig van 1868 is nog sterk herkenbaar en goed bewaard. Omwille van de grote historische en botanische waarde is het park in 2010 beschermd als monument. Door de evolutie van het groenbestand en veranderingen in het beheer is de groenstructuur sterk gewijzigd terwijl ook de stadsparkvijver door gebrek aan aanvoer van water haar historisch beeld heeft verloren.

 

3 strategieeën

Het ontwerpvoorstel van OMGEVING vertrekt vanuit drie strategieën. Zowel in de eigen ontwerpaanpak, als de communicatie en participatie is vertrokken vanuit de historiek als narratief voor ruimtelijke kwaliteit, een divers park voor diverse gebruikers en een klimaatpark in het hart van de stad. Deze drie strategieën vertrekken vanuit gemeenschappelijke waarden die alle actoren kunnen verbinden en biedt een antwoord op de ambitie om het Stadspark op schaal van de stedelijke ruimte vorm te geven. Een ontwerpproces op maat van de opgave en in dialoog met het stads- en districtsbestuur, de stadsdiensten, de actoren en de ruime bevolking verfijnt dit ambitieus maar tegelijk realistisch ontwerpvoorstel en leidt uiteindelijk tot een gefaseerde realisatie op terrein. Het ontwerpvoorstel zet hiermee niet alleen in op het terugschenken van het Stadspark aan de mensen maar rekent ook op de inbreng van de mensen om samen de stad van morgen mee vorm te geven.

 

Volgens de jury getuigt het ontwerp van OMGEVING van een sterke ontwerpvisie en zij looft ook de voorgestelde aanpak voor stapsgewijze opwaardering van het park. ‘Het team presenteert een historisch Stadspark met ruimte voor heden en toekomst. Het vertrekt vanuit een herstel van de basisstructuur volgens het origineel plan van Keilig en zet vervolgens in op het opwaarderen van strategische zones. Het verhaal wordt opgehangen aan drie strategieën die in het ontwerpvoorstel consequent worden doorgetrokken. De beoordelingscommissie waardeert dit consequente verhaal waarbij respect is voor de historie en antwoorden op de actuele noden worden gegeven in een hedendaags parkvoorstel.’

Eduard Keilig, uitvoeringsplan Stadspark, 1868 © Felixarchief

Drie strategieën voor het Stadspark

Bronnen
  • OMGEVING