Opinie

"Overheid moet ingrijpende energetische renovaties aanmoedigen in plaats van afremmen"

Dirk Mattheeuws, voorzitter NAV • 8 december 2020

De renovation wave van de Europese Commissie moet de energetische upgrade van ons patrimonium in een stroomversnelling dirigeren. Maar er zijn nog flink wat obstakels. De laatste tijd ervaren architecten en bouwheren steeds vaker dat de btw-administratie hun renovatiedossier dat naar hun verwachting onder de 6% btw-regeling ressorteert, herkwalificeert, waardoor de btw-voet plots stijgt naar 21%.

Ten gevolge van de digitale bouwaanvraag en nieuwe software voert de btw-administratie niet alleen meer controles uit, ze past daarbij ook striktere regels toe. De spelregels om onder de 6% btw te vallen, hebben, naast een aantal begeleidende voorwaarden, betrekking op de verhouding tussen het oude en het nieuwe gedeelte en gelden alleen als de renovatiewerken nog op een relevante wijze steunen op de oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw. Een mistige omschrijving die voor uiteenlopende interpretaties vatbaar is.

 

Deze plotse en strikte herkwalificaties leiden niet alleen tot onzekerheid en een serieuze financiële opdoffer, maar staan ook haaks op de gewilde renovation wave. Kleine en energetisch meestal ontoereikende renovaties kunnen wel tegen 6%. Volgens het regeerakkoord wordt dat binnenkort ook breder mogelijk voor sloop en heropbouw. Ingrijpende energetische renovaties daarentegen worden fiscaal afgestraft. Begrijpe wie kan …

 

Wat wel zinvol is volgens ons? Een: dat de overheid ingrijpende energetische renovaties niet langer afremt maar aanmoedigt. Twee: dat de overheid dit - en hetzelfde geldt voor de nog vast te leggen regels voor de uitbreiding van de sloop- en heropbouw-regeling - koppelt aan een ruimtelijk beleid, zodat renoveren of slopen met heropbouw in buitengebieden wordt tegengegaan. Drie: dat de btw-verlaging ook op erelonen wordt toegepast, want is het aan ons architecten om het schip efficiënt doorheen de stroomversnelling van de renovation wave te loodsen.