Nieuws

Zorgwonen wordt uitgebreid

Pieter De Groote • 11 december 2020

De tijdelijke ‘zorgwoning’ is niet langer een afzonderlijke EPB-eenheid. Ook zijn er plannen om dit soort constructies onder voorwaarden vrij te stellen van de vergunningsplicht. De medewerking van een architect zou wel verplicht blijven. Een werkgroep binnen NAV buigt zich ondertussen over een actualisatie van het vrijstellingenbesluit.

Voor bouwaanvragen vanaf 5 december 2020 wordt zorgwonen niet langer als een afzonderlijke EPB-eenheid beschouwd. Onder strikte voorwaarden kan voorzien worden dat er maar 1 EPB-aangifte voor 1 EPB-eenheid (woning+zorgwoning) dient gemaakt te worden. Meer info hierover op onze zustersite energiebewustontwerpen.be

 

Ook in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een verruiming voorbereid. Eind november werd een aanpassing van de VCRO hiertoe voor de eerste keer principieel goedgekeurd.

 

Concreet zal de definitie “zorgwonen” (Art. 4.1.1 18°) beperkt worden tot de sociale voorwaarden (1 ondergeschikte woning, doelgroep, 1 eigenaar). De ruimtelijke voorwaarden opdat slechts een melding nodig is, worden opgenomen in een sterk verruimd artikel 4.2.4 m.b.t. de meldingsplicht.

 

Ook voor vrijstaande en/of verplaatsbare constructies

 

Naast inpandige zorgwoningen zal ook de creatie van een zorgwoning in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning onder bepaalde voorwaarden meldingsplichtig worden.

 

Over het voorontwerp van het wijzigingsdecreet rond zorgwonen wordt het advies ingewonnen van de SARO. Ook wordt overlegd met de VVSG, het Agentschap Wonen-Vlaanderen, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de FOD Binnenlandse Zaken.

 

Bekijk het ontwerp van decreet

Bekijk de bijhorende memorie van toelichting

 

Werkgroep NAV rond vrijstellingenbesluit

 

Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir wil de vrijgestelde handelingen verder uitbreiden. NAV is gevraagd om hierover advies te geven. In november bevroeg NAV zijn leden daarover in een enquête die door meer dan 600 architecten werd ingevuld. Momenteel buigt een werkgroep zich over de resultaten en stelt het op basis daarvan een adviesnota op.