Nieuws

Lennik stelt bouwshift op via RUP in centrum: 'Einde maken aan onduidelijkheid van gewestplan'

6 januari 2021

Naast de goedkeuring van het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ voor de kern van Lennik, besliste de gemeente ook de ontwikkelingen in de aangrenzende woonuitbreidingsgebieden te bevriezen. Zo wil Lennik het landelijke karakter van de gemeente op een toekomstbestendige manier vrijwaren, meldt Het Laatste Nieuws. NAV is tevreden dat voor deze bouwpauze het juiste regulerende kader is voorzien, in tegenstelling tot veel andere lokale bouwpauzes.

De Markt zal binnenkort ook een metamorfose ondergaan om een groene ruimte te creëren © Plan Plus

Het gemeentebestuur van Lennik wil een einde maken aan de onduidelijkheid van het gewestplan over het aantal bouw- en woonlagen. Er wordt onder andere meer ruimte geboden voor kwalitatieve kernontwikkelingen. Daarnaast stelt het RUP een aantal duurzame randvoorwaarden op voor erfgoed, vergroening, mobiliteit en ruimtelijke harmonie.

 

Op de Markt wordt ingezet op het behoud van de levendige handelsfunctie door met een profiel te werken van één verplichte, kernversterkende handelszaak met drie extra bouwlagen. In de ruimere Handelszone rond de kern zijn maximaal drie bouwlagen mogelijk. Maar, wanneer de gelijkvloers gebruikt wordt voor een commerciële functie, kan een extra bouwlaag verkregen worden.

 

In de ruimere Woonzone rond de kern wordt er eerder ingezet op kwalitatief wonen. Het maximale profiel is er drie bouwlagen.

 

Naast de opstart het het RUP, wordt er ook op de rem gestaan voor verdere projectontwikkelingen in de uitbreidingsgebieden rond de kern van de Markt. Op die manier wil de gemeente een goed evenwicht vinden tussen de vraag naar kwalitatie­ve kernver­dich­ting en het streven naar duurzame ruimtelij­ke ordening.

 

Correct regelgevend kader

 

NAV is tevreden dat voor deze bouwpauze het juiste regulerende kader is voorzien. Lokale bouwpauzes zijn momenteel schering en inslag, zoals in  Beersel, Halle, Merelbeke, Malle, Dilbeek, Essen, Dendermonde, … Die zijn echter niet altijd gestoeld op een juridisch vaste grond.

 

De motivaties voor de bouwpauzes zijn erg divers, maar de rode draad was telkens dat de lokale overheid stelde dat ze nog een visie over de lokale ruimtelijke ordening moest ontwikkelen en daarom alle of een gedeelte van de bouwactiviteiten voor een zekere, vaak onbepaalde, duur zou bevriezen. Dergelijke bouwpauzes, zelfs al worden die met goede bedoelingen afgekondigd, zijn geen goede zaak. Ze zorgen voor rechtsonzekerheid, brengen veel economische schade met zich mee en vormen heel vaak net een rem voor kwalitatieve verdichtingsprojecten. Bovendien zijn ze illegaal en werden daarom in twee gevallen ook vernietigd door de plaatselijke gouverneur. Dat was het geval in het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw en in het Antwerpse Beerse. Dat gemeenten hun toevlucht nemen tot dergelijk onwettig handelen onderstreept hun manco aan kennis en middelen.

 

 

NAV is voorstander van een bouwshift die intelligente manieren van verdichting toelaat. NAV roept de Vlaamse overheid daarom op om, in navolging van het instrumentendecreet, niet enkel regelgevend maar ook operationeel ondersteuning te bieden door in te zetten op het versterken van de mankracht, de middelen en de kennis bij de gemeentebesturen. Er is meer dan ooit nood aan visie, beleid en uiteindelijk structurele implementatie met afstemming of zelfs coördinatie op Vlaams niveau. Aan de lokale besturen zelf vraagt NAV om niet over te gaan tot juridisch haastwerk en de tijd te nemen om een duidelijke visie uit te werken waarop men het vergunningsbeleid kan stutten.