Opinie

"Lokale ambtenaren zijn medestanders van architecten, géén tegenstanders"

Dirk Mattheeuws, nationaal voorzitter NAV • 8 januari 2021

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dit bekende motto geldt voor de complete beroepspraktijk van de architect, maar bij uitstek voor de samenwerking met de lokale stedenbouwkundige diensten. Dat die samenwerking bij de meeste architecten niet meteen op gejuich wordt onthaald, is zowel een publiek geheim als een ferm understatement. Informatie die moeilijk terug te vinden is, advies dat op zich laat wachten, te weinig mogelijkheden tot fysiek overleg, een oningevulde behoefte aan bindende afspraken: het lijstje is lang, te lang om hier verder op in te gaan.

Om een haarscherp beeld te krijgen van de problematiek, organiseerden we recent een digitale enquête waaraan bijna 600 respondenten - in hoofdzaak architecten - deelnamen. Een representatieve steekproef, mogen we claimen. De resultaten bevestigen de talrijke signalen die de lokale NAV-antennes overal in Vlaanderen registreren.

 

Nu zijn er twee mogelijkheden. Een: we verschansen ons in ons grote gelijk en openen het spervuur. Twee: we reiken de gemeenten de hand en kijken samen op welke manier we een betere samenwerking op poten kunnen zetten. NAV kiest voor die laatste constructieve optie, want lokale ambtenaren zijn onze mede- en niet onze tegenstanders. Net zoals wij zijn zij vragende partij voor een vlot vergunningstraject waarin niet wordt gemorst met tijd en middelen, dat voor alle partijen veel aangenamer en vlotter verloopt en dat resulteert in zowel ruimtelijk als architecturaal kwaliteitsvollere projecten.

 

Lokale stedenbouwkundige diensten hebben het, net als wij, niet onder de markt. Over het algemeen zijn zij van goede wil, maar dikwijls beschikken ze niet over de nodige mensen en expertise om de onophoudelijke toevloed aan nieuwe reglementering op een voldoende flexibele wijze naar de dagelijkse praktijk te vertalen. Dat euvel zien we volgens de enquêteresultaten trouwens niet alleen in kleine gemeenten met minder slagkracht, zoals je in eerste instantie zou denken, maar ook in heel wat grotere en centrumsteden.

 

Intussen hebben we niet alleen een aanpak bepaald, maar sloegen we alvast de hand aan de ploeg. Om de spits af te bijten, hebben we een dialoog opgezet met de steden Brugge en Gent over de specifieke elementen die architecten daar als problematisch ervaren, en over potentieel betere praktijken om daarmee om te gaan. De komende maanden zullen de architecten die zich in onze lokale NAV-afdelingen engageren, deze aanpak ook in hun eigen gemeenten trachten uit te rollen.Ook u kunt een steentje bijdragen. Peil bij uw eigen stedenbouwkundige dienst en bij de lokale beleidsmensen naar hun luister- en praatbereidheid. Als basis voor een eerste gesprek kunt u terugvallen op de punten die we in ons verkiezingsmemorandum over deze materie hebben opgenomen. Want alleen samen staan we sterk.