Nieuws

Halle weigert bouw laatste appartementen op Nederhem: 'We zijn kritisch voor elk bouwproject'

20 januari 2021

Vijftien jaar geleden liet de stad Halle bouwen in overstromingsgebied toe, maar nu weigert ze toch de bouwaanvraag van de ontwikkelaar die op Nederhem de laatste appartementsblokken van de nieuwe woonwijk wil realiseren. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De stad maakt zich ook zorgen over mogelijke parkeerproblemen en het gebrek aan groen.

Jean Laroystraat © Google

De laatste drie appartementsblokken van de nieuwe wijk Nederhem in Halle kunnen niet gebouwd worden. De stad heeft de bouwaanvraag van ontwikkelaar geweigerd. Het woonproject wordt gebouwd in overstromingsgebied en het schepencollege maakt zich zorgen over de problemen die dat kan veroorzaken. Dat is opvallend omdat de stad vijftien jaar geleden in een ruimtelijk uitvoeringsplan bouwen wel toeliet in de strook grond op de hoek van de Jean Laroystraat en de Kanaalbrugstraat.

 

"We kijken anders naar de invulling van onze ruimte dan jaren geleden", zegt schepen Marijke Ceunen. "Vooral de waterhuishouding is een bezorgdheid. Er wordt gebouwd in overstromingsgebied. Zeker nu, in tijden waarin het klimaat verandert, is dat erg risicovol."

 

Groene zones

Toch is de stad dus kritisch voor het project. "Als je naar de oorsprong kijkt, dan werd dat vanuit het Stadsvernieuwingsfonds destijds bestempeld als een woonproject tussen het groen waarbij de natuur doorweven werd tussen de gebouwen", zegt Ceunen. "We stellen ons de vraag of dat project wel zo kwalitatief is op dat gebied. Bewoners hebben ons die opmerking ook al gemaakt. Er zijn groene zones voorzien, maar er moet nog veel van dat groen aangelegd werden en veel eigenaars vinden dan ook niet dat ze echt in het groen wonen."

 

De parkeerproblematiek speelt ook mee, klinkt het. "In de bouwaanvraag zijn er volgens ons onvoldoende garanties. De ontwikkelaar voorziet anderhalve parkeerplaats per woongelegenheid zonder rekening te houden met eventuele bezoekers. Dat moet verder onderzocht worden."

 

Enkele maanden geleden kondigde de stad nog een bouwpauze aan, zodat kon nagedacht worden over hoe Halle best evolueert op ruimtelijk gebied.