oproep

Gezocht: praktijkvoorbeelden van simulatietools

20 januari 2021

Van 1 t.e.m. 3 september 2021 vindt in Brugge BS 2021 plaats. Het wereldcongres van de International Building Performance Simulation Association brengt zo’n 1000 internationale experts inzake gebouwsimulaties samen. Tijdens de Impact Day op 1 september wordt bovendien specifiek gefocust op kennisinteractie met architecten, ingenieurs en industrie uit Vlaanderen en Nederland. Nog tot eind januari kan je je case indienen.

Foto door ThisIsEngineering via Pexels

De organisatie wil tijdens BS2021 namelijk ook graag praktijkvoorbeelden over de toepassing van simulation tools in de schijnwerper zetten. BS2021 wil hiervoor graag, het onderzoek en de ontwikkeling langs de ene kant en de architecten, ingenieurs en industrie aan de andere kant samenbrengen. De eerste dag van de conferentie is hier volledig gewijd aan deze kruisbestuiving – daginschrijvingen voor enkel deze dag zullen mogelijk zijn.

 

Prof. Wim Boydens is, in gezamenlijk voorzitterschap met prof. Lieve Helsen, een van de sterke krachten achter dit tweejaarllijks event, samen met de KU Leuven, Boydens Engineering, Daidalos Peutz en de UGent.

 

Eerder legde Boydens in dit interview met Projecto  uit wat de meerwaarde is van simulaties:

 

Om de ecologische, energetische en financiële impact van bepaalde technische ingrepen voor alle gesprekspartners tastbaar te maken en ook de geïntegreerde aanpak te faciliteren, kijkt Boydens uitdrukkelijk in de richting van dynamische simulaties. “Je kan zowel de bouwschil als de technische installaties en het verondersteld gebouwgebruik in zo’n model steken, om vervolgens diverse variaties tegenover elkaar af te wegen. Zo zijn we er in het project Gare Maritime in Brussel bijvoorbeeld op uitgekomen dat de renovatie van de historische hal tot passiefnormniveau wel mogelijk, maar lang niet zaligmakend was. Na de doorrekening van zo’n 16 variaties bleek de interessantste oplossing om tot een fossielvrij nulenergiegebouw te komen én de erfgoedcontext te respecteren namelijk deze: aan de historische structuur wordt geen al te zware isolatiegraad opgelegd en de grote binnenvolumes worden niet meer verwarmd, al wordt het binnencomfort zowel ‘s winter als ‘s zomers door de schil wel aanvaardbaar gehouden. De nieuwe binnenvolumes die de geklimatiseerde oppervlakten beschermen, worden dan weer bijkomend geïsoleerd. Zo krijgen ze als het ware een dubbele huid en resteert er slechts een minimale energiebehoefte. Bij De Schipjes gingen we nog een stap verder en werden naast diverse technische oplossingen ook verschillende regelstrategieën gesimuleerd aan de KU Leuven. Dat levert uiteindelijk erg relevante energiewinsten op.”