Het beroep van de architect

De veelzijdige job van architect: ‘Creativiteit en ondernemerschap gaan hand in hand’

20 januari 2021

Met een diploma op zak en een stage-ervaring achter de rug hebben jonge architecten al een mooie basis gevormd. Toch is het voor velen even slikken eenmaal ze écht starten. Het takenpakket reikt veel verder dan het ontwerp. Als architect ben je een belangrijk aanspraakpunt doorheen het volledige bouwproces. Ook goede managementkwaliteiten zijn cruciaal. Met architect Thijs Mertens zoomen we in op de verschillende aspecten en evoluties binnen het beroep. Als zaakvoerder van KLOU architecten (Roeselare) koppelt hij creativiteit aan gezond ondernemerschap.

Architect Thijs Mertens, zaakvoerder van KLOU architecten

De job van architect ondergaat de laatste jaren een heuse evolutie. Hoe ervaar jij dit?  

Thijs Mertens: “Architectuur is veel meer dan vormgeving alleen. Als architect moet je een veelvoud aan kennis dragen en blijven zoeken. De bouwwereld evolueert aan een snel tempo en trekt de architect hier ook in mee. Met die nood aan kennis en evolutie heb je in een job als architect het voorrecht om altijd nieuwsgierig te zijn en dagelijks te kunnen groeien. Het is vanuit die groei dat ieder architect sterktes en specialisaties ontwikkelt die met elkaar moeten kunnen gedeeld worden." 

 

“Als beginnend architect voelde ik snel dat je met veel parameters moet kunnen omgaan. Je wordt geconfronteerd met creatieve vragen en de realiteit die daaraan gekoppeld is: welke budgetten zijn er, wat is de stedenbouwkundige context, etc. Die balans zoeken is geen evidentie en bracht mij als architect tot het besef dat samenwerken de sleutel is. Ook vanuit groepswerken op school besefte ik dat je door samen te werken meer kan bereiken dan alleen. Dit trek ik door tot op vandaag, overleg en samenwerken staan hoog op de agenda bij ons op kantoor.” 

 

“Durf vragen, maar durf ook antwoorden.” 

 

Welke aspecten hebben jou het meest verrast toen je van start ging? 
“Tijdens de eerste jaren word je uitgedaagd op uiteenlopende vlakken: een project omvat veel aspecten, maar je dient ook te communiceren met veel verschillende partijen. Ik kwam al snel tot het besef dat een bouwproces een heel complex gegeven is. Belangrijk is het besef dat je als architect een essentiële en verantwoordelijke rol hebt in dit bouwproces. Iets waar je als starter niet altijd (of niet) stil bij staat.”   

 

Wat heeft dit voor jou betekend?   

“Een kritische ingesteldheid is onontbeerlijk. Soms stap ik eens uit mijn eigen flow en denkpistes om dit af te toetsen met andere partijen. Durven vragen stellen aan collega-architecten, ingenieurs, EPB-verslaggevers, etc. tilt mijn werk naar een hoger niveau. Het besef dat je niet alles zelf kan weten en je mag durven vragen.”   

 

“Bij de huidige en nieuwe generatie architecten heerst er ook steeds meer een open sfeer. Wij worden soms zelf gebeld door collega’s met organisatorische vragen, vragen over een specifiek project, etc. Durf vragen, maar durf ook te antwoorden. Hetgeen je zaait, ga je zelf ook oogsten. Dit heeft bij ons geleid tot een kantoorsamenstelling met een heel open visie en cultuur. Intern zijn er heel veel overlegmomenten, iedereen mag alles vragen aan iedereen.”   

WONING VD, KLOU architecten

“Een architectenkantoor blijft een onderneming” 

 

Welke domeinen binnen de job verdienen volgens jou meer aandacht?   

“Een aspect dat zeer belangrijk is en veelal vergeten wordt, is management. Het architectenkantoor blijft een onderneming. Een goeie calculatie van de tijdsbesteding per dossier, het contact met klanten… zijn essentieel. Dit zou meer aan bod moeten komen in de opleiding.”   

 

“Spijtig genoeg werken veel jonge architecten aan een prijs die niet overeenstemt met hun tijdsbesteding en verantwoordelijkheden. Een goede calculatie zorgt voor een gefundeerde communicatie met potentiële klanten en het kan weinig realistische verwachtingen doorprikken. Dit is eveneens een mooi vertrekpunt om verder te werken aan het project.” 

 

Is dit altijd haalbaar voor starters?    

“Het is belangrijk, maar zeker niet evident. Zelfs voor architecten die al lang aan de slag zijn. Met KLOU architecten zijn we vanaf het begin daadkrachtig geweest. We doen niet mee aan de race to the bottom. Dit loont op lange termijn, cliënteel die mee is in dit verhaal komt zelf naar je toe en het komt de architectuur in het algemeen alleen maar ten goede.”  

  

“In de lessen bekijk je het vak vanuit een andere invalshoek” 

 

Wat is volgens jou de reden dat jonge architecten niet altijd het volledige beeld van de job hebben?  

“In principe heb je eerst vijf jaar (theoretische) opleiding en dan een stage van twee jaar. Je komt als student-architect pas heel laat in contact met de realiteit van een architectenkantoor.”  

 

Welke oplossing zie je voor ogen?   

“Er zou iets sneller geschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld door de stage vroeger in het leerproces te integreren. Een architect-assistent kan als schoolverlater vaak performanter worden ingezet worden dan een afgestudeerd architect. Zij hebben al vroeg in de opleiding stage gelopen. Kennismaking met de werking van een kantoor, een gesprek met de klant, de aanpak van een ontwerp… het schetst een beter beeld van de realiteit waardoor de stap later kleiner is.”  

 

“Zelf heb ik tijdens mijn studies altijd een studentenjob gedaan in een architectenkantoor. Door mee te draaien in het grotere plaatje pik je al snel veel op. In de lessen bekijk je de zaken vanuit een andere invalshoek. Het werkt echt verruimend.”   

WONING WL, KLOU architecten

“Verander tijdens je stage eens van kantoor” 

 

Welke tips kan je tot slot aan afgestudeerde architecten meegeven?  

“Durf te springen, ga er volledig voor. Durf te vragen, laat je bijstaan en begeleiden. Benut overlegmomenten ten volle. Vraag ook zeker tijdens je stage om meermaals een opdracht van A tot Z te mogen doorlopen. Zo leer je de volledige cyclus en maak je niet enkel kennis met de deeltaken. Probeer ook tijdens je stage minstens één keer van kantoor te veranderen. Elk kantoor heeft zijn eigen dynamiek en flow. Zo leer je ook waar je jezelf goed voelt.”   

 

“Wees tot slot ook correct met jezelf en laat je correct vergoeden. Wanneer je je geapprecieerd voelt, zal je vanzelf meer gedreven worden. Als je solliciteert, ga dan zeker langs bij meerdere kantoren.”   

 

“En eenmaal je aan de slag bent: wees open naar collega’s!” 

 

Benieuwd naar het werk van KLOU architecten? Check hun website en Instagram-pagina.

Nuttige links
Afgestudeerd als architect - alle info

Op afgestudeerdalsarchitect.be vind je een overzicht van je rechten, plichten en mogelijkheden als afgestudeerd architect.

Gratis NAV-lid als startend architect

Architecten hebben een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig sta je er niet alleen voor! Netwerk Architecten Vlaanderen staat klaar om je te ondersteunen bij elk onderdeel van de job: technisch, juridisch, administratief, PR... Als startend stagiair word je trouwens gratis lid: ontdek hier alle voordelen!