Nieuws

'BRUSK', een nieuwe tentoonstellingshal voor Brugge

26 januari 2021

Een ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem Architecten en Olivier Salens architecten bouwt in Brugge een nieuwe museumhal naast het Groeningemuseum. Met de bouw van deze nieuwe hal en de aanleg van een nieuwe, hoogwaardige kunstsite in het hart van de historische binnenstad investeert de stad in een innovatief, hedendaags kunstbeleid. Nu de opdracht is gegund, wordt snel werk gemaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag, in nauw overleg met alle betrokkenen en de omwonenden.

Beeld: Robbrecht en Daem Architecten, Olivier Salens architecten

Met die naam wil Musea Brugge zich krachtdadig en vernieuwend op de kaart plaatsen, passend in het hedendaags cultuurbeleid. BRUSK is een acroniem met veel mogelijkheden; het kan bijvoorbeeld staan voor Brugge + Stimulans + Kunst(en) of + Schone + Kunsten of + Stedelijke + Kunsthal of + Stedelijk + Kunstencentrum, enz…

 

Met Brusk zal de stad inzetten op innovatieve tentoonstellingen, inclusief hedendaagse mogelijkheden op het vlak van de presentaties.  

 

Het ontwerp

Burgemeester Dirk De fauw: “Op de site Garenmarkt, net naast het Groeningemuseum, komt de nieuwe tentoonstellingshal die twee museale zalen omvat en uitloopt in een nieuw park. In totaliteit gaat het om een site van 20.000m² die we in de toekomst attractief willen inrichten en publiek toegankelijk willen maken.”

 

“De tentoonstellingszalen worden één niveau opgetild en van elkaar gescheiden door een publiek doorwaadbare passage, zodat een heel open, transparant en vrij toegankelijk gelijkvloers ontstaat. De volledige gelijkvloerse laag wordt zo teruggegeven aan de stad, haar bewoners en bezoekers.”

De tentoonstellingszalen zijn zeer ruim, zodat er internationaal rondreizende tentoonstellingen kunnen plaatsvinden, van zowel klassieke als hedendaagse werken. De zalen zijn echter flexibel genoeg ontworpen om ook efficiënt opgedeeld te worden in kleinere ruimtes voor exposities, performances of andere invullingen.

Beeld: Robbrecht en Daem Architecten, Olivier Salens architecten

Natuurlijke lichtinval

BRUSK’s tentoonstellingszalen onderscheiden zich in het museale landschap sterk met enerzijds een natuurlijke lichtinval (uit het noorden, precies zoals het licht ook in het klassieke kunstenaarsatelier binnenvalt), en anderzijds de unieke hoogte van de ruimtes (die de historische herinnering van een kerk of kathedraal in zich heeft). BRUSK breekt zo met de trend van musea en museale ruimtes om natuurlijk licht te schuwen en bijna uitsluitend voor kunstmatig licht te kiezen.

 

Uit respect voor die naburige gebouwen zal BRUSK de bestaande zichtassen volledig vrijwaren. De historische skyline blijft onveranderd. Het gebouw kondigt zich niet vanuit de hoogte aan, men ontdekt het al wandelend. Het gebouw roept de wandelaar ook geen halt toe: je kan er via de publieke gaanderij vrij doorheen wandelen.

 

BRUSK is een urbane geste. Eerder dan als een gebouw gedraagt het zich als een plein – dat heel open en vrij kansen en ontmoetingen tussen kunst en publiek wil stimuleren.

Het ontwerp houdt bovendien ook rekening met de hedendaagse normen rond duurzaamheid. BRUSK wordt integraal bekleed met donkergroene elektriciteitsopwekkende glasschaliën die het gebouw van duurzame energie voorzien. Zo wordt het gebouw meer dan tweemaal energiezuiniger dan de huidige BEN-norm. De groene kleur van de glasplaten versterkt het omliggende groen van het nieuwe, aanpalende park.

 

Masterplan museumsite

Brugge investeert de komende jaren in een indrukwekkend masterplan in de binnenstad. Naast de bouw van BRUSK, wordt ook het hart van de museumstad aangepakt en krijgt de volledige site een make-over door middel van een nieuw park, waarbij ook het Groeningemuseum een essentiële renovatie zal ondergaan.

 

“Met de aanpak van de volledige site, creëren we een unieke ketting van museale gebouwen vertrekkend van de Middeleeuwse ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal, het museale deel van de O.L. Vrouwekerk, het Gruuthusemuseum, het Groeningemuseum en als sluitstuk BRUSK. Ook het nieuwe ‘Musea Brugge Centrum voor Collectieonderzoek’ of de plek voor verdiepend wetenschappelijk onderzoek krijgt een waardevolle plek”, aldus De fauw.