Nieuws

Drie van Vlaamse top 10-knelpuntberoepen zijn bouwbedienden

29 januari 2021

De VDAB heeft zopas haar knelpuntberoepenlijst van 2021 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat drie beroepen van de top 10 van deze lijst bouwbediendefuncties zijn. Concreet gaat het om de conducteur/werfleider, de calculator bouw en de technicus van een studiebureau bouw. Dat die bouwbediendeberoepen zo’n vooraanstaande plaats in de knelpuntberoepenlijst van de VDAB innemen, is tekenend voor het almaar hogere opleidingsniveau dat de bouwsector vereist. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt de (bijna) afgestudeerden uit het secundair onderwijs aan in september te kiezen voor opleidingen die op deze beroepen voorbereiden.

Voor die beroepen bestaan er drie opleidingsmogelijkheden: een opleiding voor burgerlijk ingenieur, een opleiding voor industrieel ingenieur en een opleiding voor professionele bachelor. Voor burgerlijk ingenieur bouwkunde kan men studeren aan KULeuven, UGent of VUB. Industriële ingenieurs bouwkunde worden opgeleid op 6 campussen en professionele bachelors bouwkunde op 5 campussen. Die campussen zijn goed verspreid over Vlaanderen zodat zij voor iedereen vlot toegankelijk zijn.

 

De VCB heeft intussen ook kunnen vaststellen dat deze opleidingen volop inspelen op actuele tendensen in de bouw zoals onder meer de toepassing van digitale instrumenten: Building Information Modelling, Virtual en Augmented Reality, 3D-meettechnieken en digitale inspectiemethoden. Zij focussen nu ook sterk op circulair bouwen en op de nieuwste energiebesparings- en hernieuwbare energietechnieken. Zij zetten dus sterk in op de thema’s klimaat, energie, digitalisering en circulair bouwen. Dat zijn ook thema’s die de jongeren kunnen enthousiasmeren.

 

Hoogopgeleide profielen

Met haar campagne #WERFZE en haar platform www.werfze.be met getuigenissen van bouwprofessionals en studenten vestigt de VCB de aandacht van jongeren en hun ouders op heel wat knelpuntberoepen in de bouw. Daarbij gaat het in het belangrijke mate om hoogopgeleide profielen zoals werfleider, calculator en technicus voor een studiebureau bouw. Met behulp van sociale media zoals facebook en instagram brengt de VCB deze getuigenissen geregeld onder de aandacht van duizenden jongeren met interesse in bouw, energie, milieu en duurzaamheid.

 

Tegelijk focust het platform op vakmannen zoals bijvoorbeeld dakdekker, schrijnwerker, installateur, wegenwerker en bouwplaatsmachinist. In haar nieuwste knelpuntenberoepenlijst onderscheidt ook de VDAB nog een 10-tal bijzonder acute knelpuntberoepen die door bouwarbeiders worden uitgeoefend. Het gaat dan om beroepen zoals bekister-ijzervlechter, natuursteenbewerker, stukadoor, dakdekker, buitenschrijnwerker, glaswerker, plaatser van leidingen, sanitair installateur en monteur van centrale verwarming, wegenwerker, bestuurder van bouwplaatsmachines en kraanbestuurder.

 

Voor die beroepen rekent de VCB op een uitbreiding van de duale opleidingstrajecten in het secundair bouwonderwijs maar ook op extra inspanningen vanwege de VDAB om werkzoekenden hiervoor op te leiden. Ook daarvoor zijn de Vlaamse bouwbedrijven bereid met formules van werkplekleren te werken.

Bronnen
  • VCB