Nieuws

Stad Antwerpen gaat op zoek naar kandidaten voor Het Erfgoedjuweel

2 februari 2021

Stad Antwerpen zoekt inspirerende onroerenderfgoedprojecten voor haar monumentenprijs Het Erfgoedjuweel. Architecten of eigenaars van een pand met erfgoedwaarde dat de afgelopen 5 jaar een nieuwe bestemming kreeg of met zorg in ere werd hersteld, kunnen zich tot en met 25 maart kandidaat stellen via www.erfgoedjuweel.be.

Burgemeester Bart De Wever: “Een van de aspecten die onze stad zo uniek maakt, is dat je het rijke verleden kan aflezen aan de gevels in het straatbeeld. In Antwerpen omarmen we ons verleden en zien we prachtige initiatieven. Panden met erfgoedwaarde  worden in ere te hersteld en klaargemaakt voor de toekomst. We willen deze initiatieven belonen en vooral ook anderen inspireren en doen dromen over wat er mogelijk is met deze historische gebouwen.”

 

Voorwaarden

Elk herbestemmings-, renovatie of restauratieproject dat  in een van de 9 Antwerpse districten gelegen is, kan in aanmerking komen voor de prijs. Het kan gaan om woningen, kantoorgebouwen, winkels of nog andere types panden. Het project moet een erfgoedwaarde hebben. Een officieel statuut als beschermd monument of inventarispand is niet nodig. De werken moeten afgerond zijn tussen 25 maart 2016 en 25 maart 2021.

 

Kandidatuur indienen

Inschrijven kan aan de hand van een inschrijvingsformulier. De deadline voor inschrijvingen is donderdag 25 maart 2021 om 17 uur. Dossiers moeten o.a. overtuigen met foto’s van voor en na de werken en bijkomende achtergrondinformatie over de restauratie, renovatie of herbestemming van het pand. Alle informatie en de procedure staan op www.erfgoedjuweel.be.

 

Keuze winnaar

Een vakjury – specialisten in de onroerenderfgoedzorg  – maakt een selectie van 5 finalisten uit de inzendingen. Deze worden in de zomer voorgesteld aan het brede publiek dat op zijn beurt een favoriet kan kiezen. In het najaar worden vervolgens 2 winnaars uitverkoren die een prijs krijgen, een van de vakjury en een van de publieksjury. Beide laureaten ontvangen 4000 euro.

 

Van Het Schoonste Gebouw naar Het Erfgoedjuweel

Het Erfgoedjuweel is de nieuwe naam voor de wedstrijd Het Schoonste Gebouw. Met de nieuwe naam geeft de stad een nieuwe uitstraling aan de wedstrijd. De nadruk ligt nu nog meer op het rijke en historische onroerend erfgoed waar de Antwerpenaar trots op kan zijn en het toekomstperspectief dat hiermee aan de betrokken projecten wordt gegeven. De wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd.

Nuttige links