Nieuws

'Elk jaar 95.000 woningen renoveren om klimaatdoelstellingen te halen'

8 februari 2021

Om de klimaatdoelstellingen te halen en de CO2-uitstoot door gebouwen te verminderen, moet het tempo waarin Vlaamse woningen gerenoveerd worden, verdrievoudigen. Dat berekende De Standaard.

Met een CO2-uitstoot van 12 megaton per jaar zijn gebouwen verantwoordelijk voor een vierde van alle broeikasgasemissies waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. 85 procent van die gebouwen zijn woningen. Met een gemiddelde oppervlakte van 132 vierkante meter en 1964 als gemiddeld bouwjaar behoren zij tot de grootste, oudste en meest energieverslindende in Europa, meldt De Standaard

 

Over dertig jaar moeten die allemaal een energieverbruik optekenen van minder dan 100 kilowattuur per vierkante meter, goed voor een A-label op hun energieprestatie­certificaat. De weg is heel lang. Vandaag halen appartementen een EPC-score van gemiddeld 248, huizen van 418. Slechts 4,6 procent van de bijna 3 miljoen woningen voldoet al aan het streefdoel, klinkt het. 

 

‘Een enorme uitdaging’, zegt Roel Vermeiren van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (Veka). Elk jaar zullen gemiddeld 95.000 woningen grondig gerenoveerd moeten worden. Om dat tempo te kunnen halen, is er dringend werk op meerdere fronten.

 

Betaalbaarheid

Het Vlaams Steunpunt Wonen heeft vastgesteld dat die steunmaatregelen het minst gebruikt worden door zij die ze het meest nodig hebben. De Vlaamse regering heeft voor de komende twee jaar alvast 440 miljoen euro vrijgemaakt voor hogere premies en renteloos renovatiekrediet. Ze zal de komende jaren ook extra veel Europees geld ter beschikking hebben en werkt aan een eengemaakte woningrenovatiepremie, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). ‘De meest kwetsbare huishoudens zullen daarin een hoger bedrag krijgen.’

 

Volgens Benjamin Clarysse, energie-expert bij Bond Beter Leefmilieu (BBL), zullen we er met subsidies alleen nooit komen. ‘Er is vooral dringend nood aan vormen van voorfinanciering voor eigenaars die helemaal geen geld op tafel kunnen leggen. Dat zouden ze vervolgens geleidelijk via de belastingen of via de energiefactuur kunnen terugbetalen.’ Sinds dit jaar kunnen zij alvast een beroep doen op een renteloos renovatie­krediet tot 60.000 euro.

 

Daarnaast, zegt Clarysse, is het zaak om de investeringen in hernieuwbare energie of energiebesparing ook zonder subsidies rendabel te maken, door de ‘hoge lasten en heffingen’ op elektriciteit te verschuiven naar aardgas en stookolie. ‘Zo zouden warmtepompen en warmtenetten eindelijk aantrekkelijker kunnen worden dan hun fossiele neefjes’, zegt hij.

 

Uitvoerbaarheid

Voorts rijst de vraag of er wel voldoende handen zijn om alle werken uit te voeren. De bouw was in 2019 goed voor 13.400 vacatures – op een totaal van 275.000 werknemers en zelfstandigen. Dat zet een zware rem op de ambities. De arbeidsreserve is voorlopig ‘absoluut onvoldoende’ om de renovatiegraad tot de vereiste snelheid op te krikken, beseft de Vlaamse regering. Intussen dalen de leerlingenaantallen in de bouw- en technische richtingen. 

 

Onlangs maakte de VDAB bekend dat drie van de Vlaamse top-10 knelpuntberoepen bouwbedienden zijn. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stimuleert daarom afgestudeerden uit het secundair onderwijs om in september te kiezen voor opleidingen die op deze beroepen voorbereiden.