corona

Relance doet bouwsector mouwen opstropen

10 februari 2021

De federale overheid reageert positief op de oproep van NAV om private investeringen te stimuleren. Van elke vijf euro in het relanceplan dat België met Europees geld wil financieren, gaat er bijna één naar de renovatie van gebouwen. NAV is tevreden dat zo een positief toekomstperspectief wordt geboden aan de bouwsector.

De bouwsector ondervindt momenteel nog geen grote economische impact van coronapandemie, maar architecten en ondernemers kijken wel met een bang hart uit naar wat de toekomst brengen zal. Zo bleek al uit eerdere conjunctuuronderzoeken van NAV en Bouwunie.

 

Een deel van die ongerustheid kan alvast worden gesust. Bij de vraag om Europees geld voor de relance, neemt de federale overheid immers heel wat NAV-relancerecepten over, zoals zelf investeren en private investeringen stimuleren, met een focus op meer renovaties, zodat we een broodnodige inhaalbeweging op dit vlak kunnen maken m.b.t. de klimaatdoelstellingen. Ook overheidsinvesteringen in innovatie, opleiding en infrastructuur maken onderdeel uit van het relanceplan dat NAV vorige zomer voorstelde.

De regering bezorgde de Europese Commissie zaterdag een eerste lijst van relanceprojecten waarmee ze aanspraak wil maken op de Europese investeringspot van 5,9 miljard euro. Er is nu een lijst ingediend met projecten, goed voor 7,8 miljard euro. Van dat lijstje moet dus nog een kleine 2 miljard euro aan projecten geschrapt worden.

 

Naar het energiezuiniger maken van gebouwen alleen gaat al bijna 1,5 miljard euro, dat is 19 procent van de totale pot. Het gaat dan om subsidies om privé-eigenaars aan te moedigen om hun woningen aan te pakken en om directe ­investeringen in overheidsgebouwen. Daar valt ook de renovatie van het Brusselse Justitiepaleis voor 60 miljoen euro onder.

 

Bovenop de smak geld voor de renovatie van de gebouwen gaat nog eens een half miljard naar fietsinfrastructuur en de herinrichting van mobiliteitsknooppunten. De relance verloopt dus in grote mate via de bouwsector.

 

In die mate zelfs dat Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, in De Standaard waarschuwt voor een oververhitting van de sector de komende jaren. 'Dat is een reëel risico. De bouw omvat vandaag al heel wat knelpunt­beroepen. Ik maak me wel zorgen over de extra vraag die dit plan betekent voor de sector.’

 

NAV riept eerder al samen met een unieke coalitie van bedrijfsleven, milieubeweging en maatschappelijk middenveld op om in te zetten op renovaties. De renovatiegraad aanzwengelen kan tot 35.000 nieuwe jobs opleveren tegen 2040 en is cruciaal in de strijd tegen de klimaatverandering.