Nieuws

Conceptontwerp voor de publieke ruimte in de Slachthuiswijk goedgekeurd

12 februari 2021

Het college heeft het conceptontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk in Antwerpen goedgekeurd. Dat meldt AG VESPA. In dat eerste ontwerp (Sweco Belgium, Posad Maxwan, LOLA Landscape Architect) is de publieke ruimte een echte ‘verbinder’. De nieuwe en bestaande delen van de wijk worden aan elkaar geritst door middel van vaak groene speel-, sport- en ontmoetingsruimten. Op mobiliteitsvlak gaat er veel aandacht naar voetgangers en fietsers. Verder werd bij het ontwerp zo veel mogelijk rekening gehouden met de invloed van zon, schaduw, hittestress, wind, droogte en geluid. Tegen eind 2021 is er een definitief ontwerp van de publieke ruimte. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) vanaf het najaar van 2022 starten. De buurt werd al betrokken bij het conceptontwerp en wordt ook bij de verdere fases betrokken.

Een toekomstbeeld van de Kalverwei in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects

De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief gebied met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd. In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de publieke ruimte in het gebied. Het gaat om een deel nieuwe publieke ruimte binnen de geplande herontwikkeling en een deel bestaande publieke ruimte in de Slachthuiswijk.

 

Het ontwerpteam moet een conceptueel ontwerp maken voor het volledige gebied. Voor fase 1 van de publieke ruimte (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) maakt het team ook een definitief ontwerp en volgt dat op tot en met de uitvoering. Het conceptontwerp is nu goedgekeurd. Het ontwerpteam kreeg daarvoor tijdens een uitgebreid participatietraject input van de buurt.

 

Groene verbinding tussen bestaande en nieuwe wijk

De publieke ruimte vormt een groene verbinding tussen de bestaande en nieuwe wijk met veel aandacht voor diverse speel-, sport- en ontmoetingsruimten. Het wordt een autoluwe wijk, waarbij een netwerk voor langzaam verkeer de verschillende plekken met elkaar verbindt. Het conceptontwerp voorziet in een aanleg van circa 39.000 m² groene publieke ruimte. Dat is voldoende om ook in de toekomst het streefcijfer van 4 m² groene publieke ruimte per inwoner te halen.

 

Mobiliteit

Om de publieke ruimte zo maximaal mogelijk te vergroenen, zijn er op het vlak van mobiliteit enkele aanpassingen gemaakt ten opzichte van het masterplan. Het Kalverpad is in het conceptontwerp vergroot en krijgt een autovrije inrichting waarbij de ‘rivierstraten’ (Samber-, Twee Neten-, Rupel- en Dijlestraat) en de Weilandstraat doodlopend worden. Zo ontstaat een ruime publieke ruimte die maximaal inzet op voetgangers en fietsers. De publieke parkeerplaatsen in het algemeen worden meer verdeeld over de hele wijk. Meer concreet worden de parkeerplaatsen die voorzien werden aan het Kalverpad opgenomen in een buurtparking. De parkeerplaatsen voorzien in de Hallentuin zullen elders in de wijk opgevangen worden.

Het conceptontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects

Belang van wind-, lucht-, hitte- en geluidskwaliteit en water

Bij het ontwerp van de publieke ruimte is zo veel mogelijk rekening gehouden met de invloed van zon, schaduw, hittestress, wind, droogte en geluid. Zo gaat bijvoorbeeld in het Kadepark extra aandacht naar lucht, geluid en wind. Op de Kalverwei is dan weer wind in relatie tot de hoge bebouwing errond een aandachtspunt. Wat waterbeheer betreft is een gespecialiseerde studie in uitvoering waarvan de resultaten geïntegreerd worden in de volgende ontwerpfasen.

 

Participatietraject

In augustus vorig jaar is een uitgebreid participatietraject over de publieke ruimte gestart, met momenten en activiteiten voor zowel de ruime buurt als specifiek voor kinderen en jongeren en voor de horeca. Met een online-bevraging, activiteiten voor kinderen, wijkwandelingen met het ontwerpteam en focusgesprekken met jongeren, de lokale horeca en moeilijker bereikbare bewoners in de wijk werden in totaal ruim 700 buurtbewoners van alle leeftijden bereikt.

 

Timing ontwerp en aanleg publieke ruimte

Tegen eind 2021 ligt er een definitief ontwerp van de publieke ruimte. Daarna wordt de aanbesteding gedaan voor fase 1 van de publieke ruimte (de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein) en de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 vanaf het najaar van 2022 starten.

 

In fase 1 en 2 wordt een gelijkgrondse verbinding gemaakt naar de overzijde van de Slachthuislaan. In fase 3, bij de realisatie van het Kadepark, wordt bekeken of de Slachthuislaan kan overgestoken worden via bijvoorbeeld een brug.

Een toekomstbeeld van het Lobroekplein in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects

Een toekomstbeeld van het Kalverpad in de Slachthuiswijk © Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects

Bronnen