Enquête

Enquête: Evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningendecreet

2 maart 2021

Deze enquête is een onderdeel van de evaluatie van het Omgevingsvergunningendecreet in opdracht van het Departement Omgeving en richt zich tot de belangrijkste actoren die professioneel in aanraking komen met het decreet. Het delen van uw professionele ervaringen en de ervaringen van uw organisatie is waardevol voor de evaluatie en verdere optimalisatie. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Het Omgevingsvergunningendecreet is een belangrijk instrument in het omgevingsbeleid en heeft een grote maatschappelijke impact. Het decreet trad op 23 februari 2017 in werking en beoogde: 

  • een snellere en efficiëntere realisatie van projecten met minder administratieve lasten;
  • eenvoudigere en transparantere procedures, met bijzondere aandacht voor de participatie van het publiek;
  • een betere en rechtzekere besluitvorming.

 

Daarvoor werden een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd: een geïntegreerde vergunningsprocedure, een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur voor exploitatie, een integratie van het milieueffectrapport en het omgevingsveiligheidsrapport, en een inzet op digitalisering. 

 

Met deze enquête wil het Departement Omgeving u vragen of, en in welke mate, de doelstellingen van het decreet worden bereikt,  welke de sterke en zwakke punten van het decreet zijn, en welke verbeterpistes u ziet.

 

De enquête bestaat  uit twee delen:  een eerste deel met algemene vragen over de globale werking van het decreet  en een tweede deel met meer gedetailleerde vragen over de verschillende processtappen.

 

De deadline voor het invullen is 22 maart 2021.

Nuttige links