Nieuws

Zuhal Demir: 'Bouwen moet vooral in de kernen gebeuren, zodat we meer kunnen ontharden'

15 maart 2021

Minister van Omgeving Zuhal Demir zit continu midden in een of ander dossier met zeer grote impact. Problemen die vaak het gevolg zijn van te weinig moed uit het verleden. In een interview met Het Belang Van Limburg geeft ze meer uitleg bij haar toekomstplannen.

Stikstof

In het interview komt o.a. het stikstofdossier aan bod. Zuhal Demir: “We hebben maandag in de regering afgesproken dat al onze 46 beschermde natuurgebieden tegen 2050 in gunstige staat moeten zijn, want nu zijn er dat maar drie. Tegen 2030 moet de stikstofneerslag er met 50 procent zijn gedaald. De stikstofuitstoot uit transport en industrie is de jongste jaren al sterk gedaald, maar in de landbouw blijft die al sinds 2008 op ongeveer hetzelfde niveau. We gaan ook kijken naar de piekbelasters en de grootste uitstoters. Ook de socio-economische impact per scenario berekenen we. Tegen de zomer wil ik weten welke richting we inslaan.”

 

“Ik wil een vergunningenstop zoals in Nederland twee jaar geleden vermijden. Zeker nu met de relancemaatregelen het hele ondernemen na corona opnieuw moet vertrekken. We moeten de sense of urgency van dit dossier beseffen. Dit gaat over onze welvaart, onze economie en onze natuur.”

 

Bouwshift

Een ander heet hangijzer is de bouwshift. De Raad van State vraagt zich af of de stolp waar de 12.000 hectare woonreservegebieden nu voor 20 jaar onder worden gelegd wel in proportie is? Demir: “We moeten dat goed motiveren, heeft de raad gezegd. De woonreservegebieden - het woord zegt het zelf - zijn reserve. Het bouwen moet vooral in de kernen gebeuren, zodat we meer kunnen ontharden.”

 

Voorts benadrukt de minister dat er volop werk wordt gemaakt van de bouwshift. “In elk ruimtelijk plan dat we maken, schrappen we woonreservegebieden. We hebben ook 16 miljoen euro vrijgemaakt voor de aankoop van 1.600 hectare watergevoelige gebieden. Daar zit ook woonreserve in.”

 

Demir nuanceert tot slot de kritiek dat gemeenten geen middelen hebben om de woonreservegebieden te onteigenen. “Gemeenten krijgen sinds vorig jaar wel geld uit het openruimtefonds. Dat budget is verhoogd tot meer dan 2,4 miljard extra tot 2040. Ik spoor hen ook aan om dat budget te gebruiken. Maar wat gebeurt er nu? Sommigen bouwen er liever sporthallen mee. De realisatie van de bouwshift is lokaal, provinciaal en Vlaams. Iedereen moet meewerken om die te doen slagen.”