oproep

Open oproep: De Symbiosis Stichting zoekt bijzonder vastgoed om maatschappelijke impact te creëren

23 maart 2021

Sommige plekken zijn té waardenvol om uit de gemeenschap te zien verdwijnen. De Symbiosis Stichting van Openbaar Nut (SON) wil met haar expertise de eigenaars ervan ontzorgen en maakt van dergelijk bijzonder onroerend goed een common. Iets van ons allen. Het onroerend goed wordt via de Symbiosis SON -na verwerving- ter beschikking gesteld van maatschappij-versterkende projecten.

Foto: Karmelietessenklooster Gent - © Foto: A. Dumarey - S. D’Haens

Dat is uniek en levert heel wat moois op

 • De gemeenschap kan op een waardevolle manier blijven genieten van de bijzondere plek.
 • Het onroerend goed wordt opgenomen binnen een a-commerciële structuur, het wordt niet verkaveld en blijft zo gevrijwaard van speculatie.
 • De plek wordt ingezet om welzijn te creëren voor zoveel mogelijk mensen.

 

Deze experts waken er als bestuurders over dat de onroerende goederen in de SON met de juiste zorg worden omringd :

 • Paul Van Emmerick (voorzitter RvB)
 • Sonja Vanblaere (Admin. Gen. Erfgoed Vlaanderen)
 • Ciska Servais (Astrea Law)
 • Oana Bogdan (Bogdan Vanbroeck)
 • Johan De Muynck (CEO Zorgbedrijf Antwerpen)
 • Helmer Rooze (Admin. Gen. Wonen Vlaanderen)
 • Steven D’Haens (Symbiosis VZW)

 

OPROEP

Bent u in het bezit van, of heeft u weet van een bijzonder pand met (onderbenut) maatschappelijk potentieel? Vindt u het belangrijk dat dit pand ingezet wordt voor buurtverbindende projecten en dit voor vele generaties lang? Komt de site binnen afzienbare tijd ter beschikking? Laat het weten, de Symbiosis SON is op zoek naar dat extra pareltje. In nauw overleg kan ze er een nieuwe toekomst voor uitstippelen.

 

GARANTIES

Samenwerken met de Symbiosis SON levert heel wat garanties op:

 • een SON is a-commercieel, anders dan vennootschappen en coöperaties
 • de missie en het doel kan onmogelijk gewijzigd worden, dat maakt een SON uniek
 • de sites worden nooit verkaveld en blijven in 1 hand
 • de sociale invulling wordt bewaakt door de Minister van Justitie, de werking gecontroleerd door een commissaris.
 • het bestuur is sterk gelinkt aan de Vlaamse administraties & PMV
 • de vastgoed-meerwaardecreatie wordt volledig uitgesloten, waardoor het nu al voor de gebruikers veel voordeliger is (en met de jaren nog voordeliger wordt)
 • de invulling & het ontwikkeltraject van de sites gebeuren ev. in samenspraak met de eigenaars i.f.v. geïdentificeerde wensen & noden
 • de Symbiosis SON is het resultaat van 5 jaar (VLAIO-)vooronderzoek

 

CONCREET 

 • Symbiosis SON zoekt plekken met een ziel al dan niet beschermd als erfgoed.
 • Bij voorkeur gelegen in een urbane omgeving
 • Bewoonbare (of ontwikkelbare) oppervlakte = >1000 m2
 • De eigenaar en lokale overheid zijn gewonnen voor een maatschappelijke valorisatie
 • Na de waardebepaling door experten wordt de overnameprijs in samenspraak bepaald i.f.v. de beoogde doelen

 

TIMING

 • Tot eind mei ‘21: Verzamelen reacties en inzendingen
 • Tot eind september ‘21: Haalbaarheidsonderzoek inzendingen
 • Oktober ‘21: Overleg met eigenaars en bekendmaking resultaat

 

MEER INFO?

Ga naar www.Symbiosis-stichting.org