Nieuws

Ook dit jaar veel belangstelling voor Lerende Netwerken NAV

24 maart 2021

In februari & maart startten 6 nieuwe trajecten op. Van elkaar leren over circulariteit, BIM, water- en groenbewust of hittebestendig bouwen, je bureau overlaten of je ondernemersvaardigheden aanscherpen: in de nieuwe Lerende Netwerken van NAV kan het allemaal.

Wandeling met de deelnemers van Ondernemersatelier

De Lerende Netwerken van NAV zijn themagebonden trajecten waarbij vaste groepen architecten elkaar maandelijks ontmoeten. Afhankelijk van het traject zijn er vier, vijf of zes maandelijkse bijeenkomsten. In een open sfeer is het mogelijk om kennis en beroepservaringen uit te wisselen met collega’s. Op elke sessie is een expert-gastspreker uitgenodigd die vertrouwd is met de praktijk. Hierdoor vermijden we puur theoretische uiteenzettingen, maar mag je een uitwisseling verwachten van kennis, ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk. Voor overLATER en Ondernemersatelier vinden sessies plaats in twee verschillende groepen, de andere vier houden het telkens bij één groep per thema. 

 

Voorlopig vinden alle sessies online plaats. Bij wijze van afwisseling organiseerden we eerder deze maand wel een fijne wandeling met enkele deelnemers van Ondernemersatelier (foto).