Nieuws

Robbrecht en Daem en Osar ontwerpen nieuw Jessa Ziekenhuis in Hasselt

29 maart 2021

Het ontwerpteam rond Robbrecht en Daem architecten en Osar mag het nieuwe Jessa Ziekenhuis bouwen op de Salvator Plus-site in Hasselt. De gezondheidscampus bestaat uit een vleugel op maat voor alle specialisaties. Er is ook veel aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit. Volgens de architecten is het ontwerp het resultaat van een hernieuwde zoektocht naar de menselijke schaal van het ziekenhuis.

Beeld: Robbrecht en Daem architecten, Osar

Er waren 19 ontwerpen ingestuurd. “Omdat we niet overhaast  te werk wilden gaan, hebben we ruim twee jaar geïnvesteerd in grondige voorstudies”, aldus Yves Breysem, de algemeen directeur van Jessa op vrt.be. “We lieten ons daarbij bijstaan door de Vlaamse Bouwmeester. Het ontwerp dat nu voorligt is een ruwe schets, dat we nu verder gaan uitwerken met de bouwheer, de buren en de overheden die de vergunningen moeten afleveren.” 

 

Volgens facilitair directeur Guy Goddefroy zijn de architecten erin geslaagd om 140.000 vierkante meter functionele oppervlakte terug te brengen op mensenmaat. “Dit ontwerp houdt rekening met patiëntenprofielen. Er worden diverse vleugels voorzien die voor elk type patiënt een beleving creëren. Iemand die geregeld voor een behandeling moet terugkomen, verwacht bijvoorbeeld iets anders van een ziekenhuisomgeving dan iemand die wordt binnengebracht voor een dringende operatie. Zo maken we een onderscheid tussen de Panoramavleugel, de Parkvleugel en de Medisch-Technische ‘plint’.” 

 

Naast duurzaamheid en veel aandacht voor een groene omgeving, valt ook de logische ontsluiting van het ontwerp op. Guy Goddefroy: “Met een autosnelweg aan de ene zijde en een bosrijk gebied aan de andere zijde, toont het landschap rondom het Jessa Ziekenhuis zich als twee uitersten. Aan de snelwegzijde kondigt de hoogbouw de stad aan. Voor het verkeer naar het ziekenhuis, zal er een toegang zijn voor de zachte weggebruiker en voor de ‘harde’ weggebruiker. Hierdoor zullen over de huidige toegangswegen naar de campus Salvator, de Kliniekstraat en de  Salvatorstraat, veel minder auto's rijden.”

 

In 2023 gaat de eerste spade in de grond. In 2030 moet het nieuwe ziekenhuis operationeel zijn.   

Beeld: Robbrecht en Daem architecten, Osar