Nieuws

Oproep nieuwe leden Stadsatelier Oostende

2 april 2021

Het Stadsatelier Oostende bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten door de schepen van Ruimtelijke Ordening. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad. Het Stadsatelier wordt opnieuw samengesteld. De zes leden komen minstens eenmaal per maand samen. Geïnteresseerd om er deel van uit te maken? Stel je kandidaat vóór 30 april.

Foto: oostende.be