Nieuws

Een grondwaterput in de buurt van kwetsbare natuurgebieden: is het einde nabij?

6 april 2021

De jongste jaren ontstond een rush op grondwaterputten, zowel door bedrijven, landbouwers als burgers. Met een recent arrest staat De Raad van State nu op de rem, meldt De Tijd.

Natuurpunt startte een beroepsprocedure tegen de vergunning voor Quirynen Agri Farming om een nieuwe grondwaterput te boren. De vzw vreesde dat het landbouwbedrijf schade zou toebrengen aan het Turnhoutse Vennengebied, een beschermd natuurgebied in de buurt.

 

De Raad van State ging mee in die redenering en stelde de vraag of de voorwaarde om een vergunning af te leveren - dat het grondwaterpeil met niet meer dan 5 centimeter mag zakken - wel wetenschappelijk onderbouwd is. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir laat dat nu onderzoeken. Indien niet, dreigt juridische onzekerheid.

 

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben. In Vlaanderen wordt jaarlijks zo'n 400 miljoen kubieke meter grondwater opgepompt. De drinkwaterproductie is verantwoordelijk voor de grootste volumes. De landbouw en de industrie zijn elk goed voor zo'n 55 miljoen kubieke meter per jaar. Ook de bouw is een grote verbruiker van grondwater.

 

Wat zijn de gevolgen?

Natuurpunt kijkt vooral naar grondwaterputten in de buurt van kwetsbare natuur, zegt diensthoofd beleid Jos Ramaekers. 'Van de 44 habitats zijn er maar drie in een goede staat. Het is onze taak daar beterschap in te brengen.' Een lawine aan rechtszaken komt er niet. 'We zijn niet van plan systematisch alle vergunningen aan te vechten.'

 

Het arrest kan er wel toe leiden dat landbouwers en bedrijven die veel grondwater nodig hebben in de buurt van kwetsbare gebieden onder druk komen te staan. Het gebeurt nu al dat de overheid gronden opkoopt of een grondenruil organiseert om de natuur te herstellen. Dit komt nu mogelijk in een stroomversnelling, klinkt het in De Tijd.

 

Particulieren moeten niet voor hun grondwaterput vrezen. Het arrest gaat alleen over putten van meer dan 500 kubieke meter, waarvoor een vergunning nodig is.

Bronnen