Nieuws

Eerste Architectuur Prijs Gent: grijp je kans

26 april 2021

Gent profileert zich als een authentieke, creatieve en eigenzinnige stad met durf en ambitie. In dat stimulerend klimaat pionierde Gent met een toonaangevende vooruitstrevende structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent om ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen rond mobiliteit, klimaatadaptatie, demografie en verdichting, planmatig en geïntegreerd aan te pakken. Gent heeft een lange planningstraditie en tracht sterk te sturen op stadsontwikkeling via verschillende beleidsinstrumenten. De eerste Stadsbouwmeester werd in 2017 in het leven geroepen om de ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid te stimuleren en te bewaken. Ook Archipel is in 2013 een Gentse vereniging geworden, met als ambitie het vertalen van de architectuurcultuur naar een breed publiek om een kwalitatievere leefomgeving te bekomen. Met de neuzen in dezelfde richting slaan Archipel vzw en Team Stadsbouwmeester Gent de handen in elkaar om op initiatief van Stad Gent de Gentse Architectuurprijs te organiseren.

De Stad Gent reikt op 14 oktober 2021 voor het eerst een architectuurprijs uit. De prijs bekroont recent gerealiseerde projecten op Gents grondgebied die getuigen van ontwerpkracht en innovatie en een duurzame verrijking voor de stad zijn. Inzenden of je kandidaat stellen voor de publieksjury kan vanaf nu.

 

De prijs vestigt de aandacht op het belang van de kwaliteit van onze leefomgeving en van zorgvuldig ontwerp in de stad. Elk gerealiseerd project op Gents grondgebied dat niet ouder is dan 3 jaar komt in aanmerking. In principe kan elk bouwwerk meedingen naar de prijs. Klein of groot, woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alles mag. Ook bruggen, pleinen, parken of landschappelijke projecten mogen meedoen. Niet alleen nieuwbouw, ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties zijn welkom.

 

“We kiezen in Gent voor ruimtelijke en architecturale kwaliteit. Deze prijs zal goede ontwerpen belonen en promoten. We stimuleren hiermee de dialoog, streven naar kwaliteit in onze mooie stad en zetten architectuur meer op de kaart.”

~ Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Stedenbouw en Publieke Ruimte

 

De deelnemende teams van ontwerpers, opdrachtgevers en bouwers maken kans op een vakprijs en een publieksprijs. Voor de publieksjury zoekt de Stad Gent nog 25 Gentenaars uit evenveel Gentse wijken. Mensen met een hart voor architectuur en de stad die niet professioneel actief zijn als ontwerper of bouwer, kunnen zich kandidaat stellen. De Gentse architecte Marie-José Van Hee zal de vakjury voorzitten. De feestelijke prijsuitreiking staat gepland op 14 oktober 2021 tijdens het Festival van de Architectuur. De laureaten ontvangen ook een bijzonder aandenken. Tijdens dat festival staan ook rondleidingen en debatten op het programma. Het is de bedoeling om de prijs vanaf nu driejaarlijks uit te reiken.

Ontwerptalent en gedurfd opdrachtgeverschap

“Met de nieuwe architectuurprijs vieren we ontwerptalent en gedurfd opdrachtgeverschap. Maar het is ook een manier om architecturale ambitie en vernieuwing in Gent aan te zwengelen. Goed voorbeeld doet volgen. Met het initiatief willen we reflectie, diepgang, opinie en discussie over architectuur in Gent ook blijvend een plek geven.”

~ Peter Vanden Abeele,

Gents stadsbouwmeester

Peter Vanden Abeele - Foto: stad gent