Nieuws

Christian Rapp reageert op kritiek: 'Beoordeel het pas als Steenplein en kaaien zijn aangelegd'

3 mei 2021

Het nieuwe onthaalgebouw voor toeristen bij het Steen in Antwerpen wordt stilaan zichtbaar. Hoewel de werken nog niet af zijn, stuit de aanbouw op protest. Er kwam de afgelopen dagen kritiek op het ontwerp, maar ook op het gebrek aan communicatie. Stadsbouwmeester Christian Rapp staat evenwel nog steeds achter het concept en vraag de bevolking om geduld. “Beoordeel het pas als het Steenplein en de kaaien zijn aangelegd, als je de fundamenten van de burcht kan zien. Dan zal het veel minder negatief overkomen.”

Foto: Rapp+Rapp / Beeld: noAarchitecten

Net zoals bij de nieuwe plannen in het Gravensteen in Gent klinken de reacties vaak fel. De Antwerpse stadsbouwmeester, Christian Rapp, reageert nu op de kritiek. "Het was de beste inzending van 5 ontwerpen", zegt hij op vrt.be. "In de jury zaten iemand van Erfgoed Vlaanderen, een schepen, de Vlaamse bouwmeester, de stadsbouwmeester en professoren om in alle deskundigheid tot een objectief oordeel te komen."

 

Heel wat critici verwijzen naar het Havenhuis dat intussen een opvallende landmark is geworden in de Antwerpse skyline. Maar ook dat kreeg heel wat kritiek over zich heen: "Je kan niet overal havenhuizen neerzetten. We hadden inderdaad de keuze om te kiezen voor iets contrasterends of iets wat het monument in alle glorie laat bestaan en laat schitteren, want het Steen was wel wat verloederd naar mijn gevoel. Het was dus kiezen tussen een glazen doos ernaast of iets wat zich aanpast aan het bestaande gebouw."

 

Volgens Rapp is het ook nog te vroeg om nu al een oordeel te vellen: "Beoordeel het pas als het Steenplein en de kaaien zijn aangelegd, als je de fundamenten van de burcht kan zien. Dan zal het veel minder negatief overkomen, is mijn verwachting."

 

De Vlaamse bouwmeester, Erik Wieërs, stelt zich wel vragen of de cruisterminal daar op z’n plaats is. “Is het wel zo verstandig om in een stad een cruiseterminal te maken? Gelukkig zijn de mensen van noAarchitecten zo intelligent om een gebouw te maken dat los van de huidige functie kan functioneren.”

 

Communicatie

Rest de vraag of de communicatie niet beter kon. “De uitbreiding van het Steen is op een ongelukkige manier tot stand gekomen”, aldus UAntwerpen-rector en historicus Herman Van Goethem. “Ineens werd het nieuwe gebouw ontbloot; mensen voelden zich een beetje bedrogen en niet betrokken. De communicatie lijkt niet heel erg geslaagd en daar betaalt men nu de prijs voor.”

 

Van Goethem wijst er verder nog op dat het Steen een zeer lange voorgeschiedenis heeft als ingebouwde burcht, met veel aanpassingen en bijgebouwen. De toekomst zal uitwijzen of de nieuwbouw in de smaak zal vallen. Dat zal ook afhangen van het al dan niet slagen van de nieuwe bestemming, klinkt het.