Goed 10 jaar kampte de gemeentelijke basisschool Gibo Mariaburg met ernstige tekorten. Renovatiewerken zouden op termijn veel te duur zijn dus nieuwbouw was aan de orde. De school en de gemeente Brasschaat sloegen de handen in elkaar met als resultaat een uniek project: een nieuwe kleuter- en lagere school, crèche en kinderopvang gecombineerd met 26 betaalbare duplexwoningen.