ruimtelijke ordening

Wat is ruimtelijk rendement?

11 mei 2021

Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het reeds ingenomen ruimtebeslag. Het creƫren van hoger ruimtelijk rendement gebeurt door meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte te organiseren zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit, en dit op de best gelegen plaatsen. Dit gebeurt door te kiezen voor de meest geschikte, elkaar versterkende, combinatie van intensivering, verweving, hergebruik en tijdelijk ruimtegebruik.

RuimtelijkRendement.be?

 

De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft er naar om de verdere inname van ruimte tegen 2040 naar 0 ha per dag te herleiden. Het verhogen van ruimtelijk rendement vormt één van de hoofdlijnen binnen deze visie. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven wordt bijkomende ruimte inname vermeden. Vlaanderen wil ruimtelijk rendement verder inbedden binnen onze bouwcultuur.

 

De website RuimtelijkRendement.be richt zich op omgevingsprofessionals (architecten, ontwikkelaars, lokale omgevingsambtenaren) die dagelijks bezig zijn met bouwprojecten. Door het aanreiken van concrete en alledaagse voorbeelden rond ruimtelijk rendement inspireren we deze omgevingsprofessionals en geven we ze praktische houvast om op een vernieuwende manier met bouwen en ruimtelijk rendement om te gaan.