Nieuws

Kafka bij register voor gerechtsexperten

PDG • 17 mei 2021

Door problemen bij de oplevering van een digitaal loket is het in bepaalde gevallen al twee jaar lang niet mogelijk om je te laten registreren als gerechtsdeskundige. Dat melden ons verschillende architecten. Nochtans is er een gebrek aan gerechtsexperten.

Anastasia Shuraeva via Pexels

Wie wil opgenomen worden in het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, moet voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Er zijn twee soorten opnames: voorlopige opnames en definitieve opnames. Wie niet voorlopig of definitief is opgenomen, kan niet langer werken als beëdigd vertaler en/of tolk of als gerechtsdeskundige. En dat is jammer, want een definitieve opname is momenteel niet mogelijk. Wie m.a.w. niet het geluk heeft aan de voorwaarden voor een voorlopige opname te voldoen, wordt het momenteel de facto onmogelijk gemaakt zich te registreren en werk als gerechtsdeskundige uit te voeren.

 

Voorlopige opname

 

Een voorlopige opname is mogelijk voor de personen die kunnen aantonen dat zij vóór 1 december 2016 al hebben gewerkt voor de gerechtelijke overheden of die aan alle voorwaarden voldoen van art. 555/8 Ger.W. behalve de juridische opleiding.


Deze voorlopige opname is geldig tot 30 november 2022. Na die datum zullen zij een definitieve opname in het register moeten aanvragen en moeten aantonen dat zij beschikken over het getuigschrift van een juridische opleiding.

 

Maar uit een mail van het nationaal register van 5 november 2019 (!) blijkt dat inschrijven voor de definitieve lijst niet mogelijk is.

"Dus als u niet in de voorwaarden bent om zich in het huidige tijjdelijke register in te schrijven dient u te wachten tot het definitieve wordt opengesteld, in de loop van 2019."

Dat is m.a.w. al bijna twee jaar het geval. Volgens de architecten die ons de problemen meldden, sleept het euvel echter al langer aan en wordt er sinds kort ook verwezen naar 'het ontbreken van bepaalde competenties' die de registratie zouden verhinderen.

 

Klacht indienen

 

Voor het indienen van een klacht bij de federale ombudsman kan men een online formulier invullen (Klachtenformulier - Federale overheidsdienst Justitie (belgium.be). Het formulier moet de exacte gegevens van de klachtindiener bevatten. Op de website van de federale ombudsman wordt expliciet gezegd dat er een persoonlijk belang moet worden aangetoond (Klachten - Federale overheidsdienst Justitie (belgium.be). Onze juridische dienst raadt elke architect die deze belemmering ervaart daarom aan om ten persoonlijke titel klacht in te dienen. NAV zal van zijn kant contact opnemen met de bevoegde instanties om het euvel aan te kaarten.