Nieuws

Interessante S-peil-case? Laat het ons weten!

Melanie Vercruysse • 19 mei 2021

Ook NAV streeft naar een mooie planeet en ondersteunt daarom een sterk energiebeleid. Toch stellen we ons vragen bij het nut van een verdere verstrenging van het S-peil voor nieuwbouwwoningen die ruimschoots tegemoet komen aan de nu al strikte isolatievereisten. De grootste uitdaging ligt vandaag voornamelijk in het energetisch optimaliseren van het bestaande woningenbestand richting doelstellingen 2050. NAV krijgt de kans om hierover in direct overleg te gaan met het kabinet van minister Demir en heeft hiervoor jouw hulp nodig. Heb je een project waarvan je denkt dat het te sterk op het S-peil wordt afgestraft en dat volgens jou als onderzoekscase kan dienen? Laat het ons dan weten!

Zoals je weet is er sinds 1 januari 2018 een S-peil-eis (of schilpeileis) van kracht voor nieuwbouwwoningen en renovaties die volgens de energieprestatieregelgeving worden gelijkgesteld aan nieuwbouw. Hiervoor is een verder verstrengingspad van het S-peil van S31 naar S28 uitgestippeld. Op aangeven van de bouwsector besliste de Vlaamse regering medio juli 2020 alsnog een evaluatieperiode in te lassen en de verstrenging van het S-peil, die gepland stond vanaf 1 januari 2021, met een jaar uit te stellen.  

 

De verstrenging van S31 naar S28 zou onder meer betekenen dat de schil van een nieuwe woning nog meer dan vandaag dient geïsoleerd te worden, terwijl dit ecologisch en economisch niet langer zinvol is. Intussen worstelt de bouwsector met serieuze prijsstijgingen van bouwmaterialen, voornamelijk voor de populairste isolatiematerialen PUR/PIR. 

 

Zowel begin 2019 als in 2020 stuurde NAV een enquête uit naar zijn leden om te peilen naar hun ervaringen en toekomstverwachtingen inzake het S-peil. Hier kwamen heel wat gemengde reacties op. Toch kunnen we concluderen dat het merendeel van het architectenkorps problemen ondervindt met S-peil. De problemen gaan van een sterke verhoging van de bouwkost tot een beperking in ontwerpvrijheid. 

 

NAV zit niet stil  

Ook NAV streeft naar een mooie planeet en ondersteunt daarom een sterk energiebeleid. Toch stellen we ons vragen bij het nut van een verdere verstrenging van het S-peil voor nieuwbouwwoningen die ruimschoots tegemoet komen aan de nu al strikte isolatievereisten. De grootste uitdaging ligt vandaag voornamelijk in het energetisch optimaliseren van het bestaande woningenbestand richting doelstellingen 2050. NAV krijgt de kans om hierover in direct overleg te gaan met het kabinet van minister Demir en heeft hiervoor jouw hulp nodig.

 

NAV is op zoek naar meer informatie en voorbeelden van de problemen aan de hand van concrete projecten. Heb je een project waarvan je denkt dat het te sterk op het S-peil wordt afgestraft en dat volgens jou als onderzoekscase kan dienen?

 

Stuur dan een mail naar energieconsulent@nav.be met een korte omschrijving van het project, of er al of niet een afwijkingsmaatregel werd toegestaan, of er voor een boete werd gekozen, wat de grootste moeilijkheden waren en hoe je hiermee bent omgegaan.

 

Je gegevens en die van de bouwheer worden steeds vertrouwelijk behandeld. Indien we de informatie met externen willen delen, zullen we je informatie anonimiseren.