Verzekeringen

Tariferingsbureau bouw van start

Silvia De nolf • 15 juni 2021

De Wet Peeters-Borsus voerde de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor de aannemers in sinds 1 juli 2018. Architecten waren al langer verplicht zich te verzekeren. Dat is bij iedereen gekend. Maar wat velen niet weten is dat de Wet Peeters ook voorziet in de oprichting van het Tariferingsbureau bouw. Het heeft tot nu geduurd voordat dit bureau ook daadwerkelijk zijn taken zal uitvoeren. Zo kan iedereen een verplichte verzekering afsluiten, ook wie geweigerd wordt bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen.

Waarom een Tariferingsbureau? 
 

Een Tariferingsbureau bestaat in de sector van de autoverzekeringen al langer. Steeds vaker gebeurt het dat verzekeraars bestuurders niet meer willen verzekeren omwille van een te groot risico. Dit vormt een probleem omdat een verzekering verplicht is. Om die reden werd in 2003 het Tariferingsbureau Auto opgericht. Het is de bedoeling van het Tariferingsbureau om diegenen die niet in aanmerking komen voor een verzekering bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen toch een verplichte verzekering te kunnen aanbieden.  

 

Met het KB van 4 februari 2020 werd het Tariferingsbureau Bouw in het leven geroepen. Het KB trad in werking op 23 februari 2020 maar het duurde tot 20 juni 2021 tot het Bureau ook beschikbaar gemaakt werd voor de bouwprofessionelen.  

 

Via het Tariferingsbureau kan ofwel een polis beroepsaansprakelijkheid (Wet Peeters-Ducarme) aangevraagd worden, ofwel een polis tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters-Borsus), ofwel beide. Dit is een goede zaak. Steeds vaker gebeurt het dat architecten een weigering krijgen van verzekeringsmaatschappijen, omdat het risico te hoog is, of omdat zij te weinig opdrachten hebben.  

 

Wanneer kom je in aanmerking? 


Architecten kunnen hun aanvraag doen via de website www.bt-tb.be. Om een beroep te doen op het Tariferingsbureau Bouw moeten documenten ingestuurd worden. De architect in kwestie moet minstens drie weigeringen hebben ontvangen van verschillende verzekeringsmaatschappijen, ongeacht of het gaat om een projectpolis of een abonnementspolis. Deze weigeringen moeten meegestuurd worden met de aanvraag. 

 

De architect moet specifiëren of hij een aanvraag doet voor de polis beroepsaansprakelijkheid of voor de polis tienjarige aansprakelijkheid. In de praktijk zal het doorgaans om beide gaan. 

 

Er wordt ook een bewijs van beroepsbekwaamheid gevraagd. Hiervoor volstaat het diploma en een bewijs van inschrijving bij de Orde Van Architecten.

  

De premie die moet betaald worden zal verschillen van architect tot architect. In het KB is niets bepaald over de premie. In de praktijk zal dit afhangen van het risico. De premie kan dus een stuk duurder uitvallen dan bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen.