Enquête

Bevraging OVED: Het nieuwe EPC voor niet-residentiële gebouwen

16 juni 2021

Het VEKA is bezig met de ontwikkeling van een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Vanaf 2023 moet elk groot niet-residentieel gebouw (groter dan 500 m²) dat verkocht of verhuurd wordt, over zo’n EPC NR beschikken. Vanaf 2025 zullen alle niet-residentiële gebouwen in het bezit moeten zijn van een EPC, los van verkoop of verhuur. Tegen 2030 zullen deze gebouwen een minimum energielabel moeten behalen. Het EPC NR wordt een combinatie van een gemeten aandeel hernieuwbare energie en een theoretisch berekend EPC-kengetal. Dit EPC zal opgesteld worden door een energiedeskundige type D.

Bevraging

Deze marktbevraging vormt de basis voor een adviesrapport dat OVED voor VEKA zal opmaken over de erkenningsvoorwaarden voor dit type energiedeskundige.  Hoe meer energieprofessionals deze vragenlijst invullen, hoe gerichter we dit advies kunnen formuleren.

 

Dit neemt een 10-tal minuten tijd in beslag. De deadline is zondag 20 juni 2021.