Nieuws

Bouwstop voor 50 hectare reserve woongebied in Dilbeek

25 juni 2021

De gemeenteraad keurde op 22 juni de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte goed. Dit plan zorgt voor een herbestemming van 140 hectare grond naar bos, natuur of ander groengebied.

Google Maps

Schepen Stijn Quaghebeur: “Dit RUP heeft als doelstelling om onze open ruimtegebieden maximaal met elkaar te verbinden, te beschermen én uit te breiden. Met dit plan wordt (juridisch) plaats gecreëerd voor bijkomend bos en natuur. 30 hectare grond krijgt een bosbestemming. Dat zal onze basis zijn om een bebossingsplan op te stellen en zo bij te dragen aan een groenere omgeving aan de rand van de grootstad. Het zal onze bewoners letterlijk extra ademruimte geven”.

 

Bouwstop en bouwshift

Van de 140 hectare te herbestemmen grond heeft maar liefst 50 hectare vandaag de bestemming reservegebied voor wonen. “Ik hoef u niet te vertellen dat deze gronden in onze gemeente enorm onder druk staan om ontwikkeld te worden. Om verschillende redenen willen we dit vermijden. Ten eerste zijn ze buiten de kernen gelegen en dus niet gunstig voor verdere bebouwing. Ten tweede is de verstedelijkingsdruk groter dan ooit tevoren. Dat verder in de hand werken willen we niet” zegt Stijn Quaghebeur.

 

“De vraag naar bijkomende woongelegenheden willen we in de toekomst opvangen in de kernen die gunstig gelegen zijn, goed ontsloten en op wandelafstand van belangrijke diensten en handel. De ongecontroleerde aangroei van meergezinswoningen zullen we tegenhouden met een in opmaak zijnde verordening en bouwkompas, waarin duidelijk zal opgenomen worden waar nog bijkomende woongelegenheden kunnen. De verordening zal kwaliteitsnormen opleggen voor meergezinswoningen”, vervolgt Quaghebeur.

 

Procedure

Het RUP Open Ruimte zal voorgelegd worden aan de bevolking in een openbaar onderzoek. Na deze inspraakronde en officiële adviezen van verschillende instanties komt het terug naar de gemeenteraad voor definitieve vaststelling en overschrijft het RUP 140 hectare van het ruimtelijk gewestplan.