belangenbehartiging

Oproep cafetaria Blaarmeersen: reactie Bouwmeester en Schepen

28 juni 2021

NAV heeft antwoord ontvangen van de Gentse Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele en de schepenen Sofie Bracke (Sport en Economie) en Filip Watteeuw (Publieke Ruimte en Stedenbouw) i.v.m. de openbare prijsvraag voor het vernieuwen van De Waterkant in de Gentse Blaarmeersen. Geconfronteerd met de kritiek op een open, onvergoede procedure in één fase, reageert de Stad dat ze werkt aan een stapsgewijze implementatie van een nieuwe aanstellingsleidraad. 'De leidraad bevat een reeks heel concrete voorstellen, met onder andere richtlijnen over correcte vergoedingen, het doorbreken van het ‘bakstenen plafond’ (of kansen bieden voor beloftevolle ontwerpers), het grondig inzetten op projectdefinities en het doordacht organiseren van jury’s en stedelijke advisering. Dit najaar zullen we uitgebreid communiceren en starten we stap per stap de uitrol van deze leidraad”, klinkt het bij de Gentse Stadsbouwmeester.

"Met het stadsbestuur hebben wij er bewust voor gekozen om de stadsbouwmeester een aanstellingsleidraad voor ontwerpopgaves te laten uitwerken," aldus schepen Filip Watteeuw (Publieke Ruimte en Stedenbouw). "Bedoeling is dat we door deze aanstellingsleidraad correct, transparant en respectvol kunnen omgaan met betrokken projectpartners. Ondertussen heeft het stadsbestuur in april 2021 al het bijhorende onderzoeksrapport ‘Samen Stad Ontwerpen’ goedgekeurd. Op basis van dit onderzoeksrapport zullen in functie van de aanstellingsleidraad nog de nodige instrumenten worden ontwikkeld en zal met elke betrokken bouwheer binnen de Groep Gent bekeken worden hoe de omschakeling naar deze aanstellingsleidraad kan verlopen."

 

"Het project voor het vernieuwen van de Waterkant in de Blaarmeersen was al opgestart voor de goedkeuring van het onderzoeksrapport en dus ook voor de implementatie van de aanstellingsleidraad. Toch werden er al een aantal elementen van de aanstellingsleidraad meegenomen. Omwille van de randvoorwaarden was niet mogelijk om alles al mee te nemen. Maar het is natuurlijk onvermijdelijk dat er bij de implementatie van een nieuw kader een overgangsperiode is. In die overgangsperiode kan het dat een project niet voldoet aan de aanstellingsleidraad, aangezien die laatste uiteindelijk nog moet worden uitgewerkt. Bij dit project is dit het geval."

 

Ontoelaatbare maatschappelijke kost

 

NAV stelt zich grote vragen bij deze open procedure in één fase én met een onrealistische deadline. Die vormt sowieso een economische aderlating voor de architectensector. Werken in één fase zorgt ervoor dat een onbeperkt aantal kantoren kan deelnemen, vaak met een prijzenslag tot gevolg en veel onnodig economisch verlies zowel bij de deelnemende kantoren als bij de opdrachtgever, die alle kandidaturen moet doornemen. Uit een studie is gebleken dat een gemiddelde open offerte-aanvraag aan de aanbestedende overheid zo’n 47.000 euro kost, en aan elk deelnemend architectenbureau zo’n 23.000 euro. Een ontoelaatbare en te vermijden maatschappelijke kost.

 

NAV vindt dat, in het geval van een wedstrijd, een ontwerper het best kan gekozen worden in twee rondes waarbij, in de tweede ronde, een selectie van 3 tot maximum 5 architecten uitgenodigd wordt om, tegen vergoeding, een wedstrijdontwerp voor te bereiden.

 

Ook de indientermijn – 16 augustus is erg kort na het bouwverlof – en de betalingsvoorwaarden waarbij slechts 65% gevorderd mag worden na het verkrijgen van de vergunning en het afleveren van het aanbestedingsdossier, leggen de last onevenredig bij de architect.

 

Vernieuwde aandacht voor wedstrijden

 

Het thema architectuurwedstrijden staat hoog bovenaan de syndicale agenda van het NAV. Zo hadden we onlangs overleg met het kabinet Weyts over de nieuwe DBFM-oproep rond scholenbouw die momenteel in de pijplijn zit. Eerdere oproeprondes voor scholenbouw, zoals Scholen van Morgen en de projectspecifieke DBFM, zorgden voor veel gemor vanuit de architectensector. NAV gebruikte die kritiek om zelf proactief voorstellen te lanceren voor verbeteringen in de toekomstige nieuwe oproep.

 

Eerder stelde het NAV zelf een selectieleidraad- en bestek op. Die stelt het gratis ter beschikking van opdrachtgevers. Geïnteresseerden vinden de documenten op www.architectuurincompetitie.be. Op dezelfde website vind je ook de 10 aanbevelingen van NAV voor een succesvolle organisatie van architectuuropdrachten in de private en publieke sector’, waarin je ook meer cijfers vindt over de economische impact van architectuurwedstrijden.