oproep

Dringend gezocht: tijdelijke schade-experten na watersnood

Pieter De Groote • 9 augustus 2021

Na de watersnood in Walloniƫ komt de verzekerings- en expertisesector vele handen tekort voor de duizenden dossiers die moeten worden behandeld. NAV steunt daarom een oproep naar tijdelijke schade-experten die de komende maanden voltijds of deeltijds en tegen vergoeding aan de slag gaan. Een tweedaagse spoedopleiding stoomt je klaar voor het werk op het terrein. Je dient over goede communicatievaardigheden te beschikken en een vijftal jaar praktijkervaring m.b.t. renovaties en kostprijsberekeningen.

ID/ Eric de Mildt

De overstromingen in het zuiden van het land vormen een ramp van dusver ongeziene proporties met tienduizenden schadedossiers. Het is voor de slachtoffers-verzekerden van groot belang dat zij zo snel mogelijk door hun verzekeraar kunnen worden vergoed opdat zij terug hun woningen kunnen herstellen, van inboedel voorzien en hun normaal leven terug kunnen hervatten. Verzekeraars en hun schade-experts doen wat ze kunnen maar hun capaciteit is hierop niet voldoende voorzien. Zonder hulp van buitenaf dreigen veel slachtoffers veel te lang in de kou te blijven staan.

 

Waarom architecten?

De sector zoekt daarom architecten die solidair willen zijn en tijdelijk, voor een periode van meerdere maanden en met start op korte termijn (2 tot 4 weken) gemiddeld 2 dagen per week en bij voorkeur meer als schade-expert in de getroffen gebieden aan de slag willen gaan. Alles gebeurt aan het door de verzekeraars normaal voorziene ereloon.

 

De sector kijkt hiervoor bij uitstek naar architecten. "Hun technische competentie leunt nauw aan bij die van een schade-expert. In de regel is een praktiserend architect bij uitstek in staat tot het correct inschatten van de omvang en de kostprijs van de noodzakelijke herstelwerken aan getroffen gebouwen en daarover onderhandelingen te voeren", klinkt het bij initiatiefnemer Linea Expertises.

 

"Omdat de schadegevallen wat betreft hun oorzaak eenduidig zijn is het praktisch mogelijk met een zeer korte opleiding de nodige kennis te verwerven op vlak van de door verzekeraars geboden waarborg, het vereiste proces en de werkwijze om efficiënt aan de slag te kunnen gaan." Anders dan bij gerechtsexperten is geen erkenning vereist om de job van schade-expert uit te oefenen.

 

Vereiste vaardigheden

Om succesvol te zijn als interim-schade-expert dien je te beschikking over volgende vaardigheden:

 • empathisch en commercieel assertief
 • onderhandelingsvaardig en communicatief
 • doortastend
 • Minstens 5 jaar praktijkervaring en kennis van renovatie en raming van kostprijs
 • Beschikken over een eigen wagen en bij voorkeur ook over een tablet-pc of laptop met touchpad, zeer goed overweg kunnen met PC

 

Taakomschrijving

Kort samengevat heeft een schade-expert als kerntaak om ter plaatse bij de schadelijders de schade aan het gebouw en de inboedel vast te stellen. Hij heeft de autonomie om, in overleg met de verzekerde, die schade te begroten. De expert informeert de verzekeraar over het al dan niet correct verzekerd zijn en de mate waarin er dekking dient te worden verleend. De verzekeraar berekent op die basis de feitelijke vergoeding. De expert sluit daarover dan het akkoord.

 

Daarnaast stelt de expert de verzekerden gerust, duidt wat de verzekeraar wel en niet vergoedt, verstrekt advies over eventueel noodzakelijke voorlopige huisvesting, voorschotten en eventuele dringende maatregelen.

 

Concreet voert hij of zij volgende taken uit:

 

 • Ter plaatse de getroffen verzekerden bezoeken in opdracht van de verzekeraar.
 • De schadelijder informeren en de correctheid van de verzekerde bedragen nazien.
 • In dringende ernstige gevallen adviseren over de noodzaak tot voorlopige huisvesting en het regelen van een voorschot via de verzekeraar.
 • Indien de schade niet direct kan worden begroot, voor de verzekeraar een ruwe schatting maken van de te voorziene reserve.
 • De schade aan de inhoud begroten en daarover een fair akkoord onderhandelen (in overleg met de schadelijder).
 • De schade aan het gebouw begroten en daarover een fair akkoord onderhandelen (in overleg met de schadelijder)
 • Op een gestandaardiseerde manier kort rapporteren aan de verzekeraar.
 • Naargelang de omvang en de ernst van het dossier kent de afhandeling 1 tot meerdere plaatsbezoeken.

 

Opleiding

De voorziene opleiding zal bestaan uit volgende onderdelen en zou twee dagen duren:


Theoretische kader:

 • De rol van verzekerden, makelaars, verzekeraars, experts en privé-experts.
 • De waarborg natuurrampen: wat de verzekeraar wel en niet dekt.
 • Algemene aspecten: het verzekerde kapitaal, evenredigheidsregel.
 • De praktische aanpak van een expertise.
   

Praktische aanpak:

 • Concrete werkwijze en processen van het kantoor waarbinnen je aan de slag gaat.
 • Installatie en gebruik van specifieke software.

 

Voorwaarden

 • Verzekeraars hanteren vaak forfaitaire erelonen per dossier of vacatie. Men kan, afhankelijk van de efficiëntie van de persoon, rekenen op een ereloon tussen 50 en 90 euro/u.
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt voorzien door het expertisekantoor.
   

Interesse?

Ook oproep naar erkende gerechtsexperten

 

Op vraag van FEBEX zal ook de NCDAB, het Nederlandstalige college van erkende gerechtsexperten, een lijst opmaken van erkende experten die beschikbaar zijn voor de evaluatie van de schade ten gevolge van de recente watersnood in Vlaanderen en Wallonië. Vanuit FEBEX en ABEX zullen met de verzekeraars gepaste vergoedingen worden afgesproken. Het is dus geen job op vrijwillige basis. Waarschijnlijk zal een standaard evaluatierooster van toepassing worden, bepaald in overleg met de verzekeringsmaatschappijen,

Wie zich kandidaat wil stellen stuurt best snel een mail met onderstaande gegevens naar info@ncdab.be

 

 • Naam + naam bureau van de expert
 • Taal waarin hij of zij kan optreden
 • Contactgegevens (telefoon, email,…)
 • Adres bureau
 • Specialisatie(s)