Nieuws

Meer dan 20 architecten helpen nood lenigen

23 augustus 2021

Meer dan 20 architecten gaven gevolg aan de oproep voor tijdelijke schade-experten n.a.v. de watersnood in juli. Na de watersnood in Wallonië komt de verzekerings- en expertisesector immers vele handen tekort voor de duizenden dossiers die moeten worden behandeld. NAV steunde daarom een oproep naar tijdelijke schade-experten die de komende maanden voltijds of deeltijds aan de slag gaan.

De overstromingen in het zuiden van het land vormen een ramp van dusver ongeziene proporties met tienduizenden schadedossiers. Het is voor de slachtoffers-verzekerden van groot belang dat zij zo snel mogelijk door hun verzekeraar kunnen worden vergoed opdat zij terug hun woningen kunnen herstellen, van inboedel voorzien en hun normaal leven terug kunnen hervatten. Verzekeraars en hun schade-experts doen wat ze kunnen maar hun capaciteit is hierop niet voldoende voorzien. Zonder hulp van buitenaf dreigen veel slachtoffers veel te lang in de kou te blijven staan.

 

De sector zoekt daarom tijdelijke experten die voor een periode van meerdere maanden en gemiddeld 2 dagen per week en bij voorkeur meer als schade-expert in de getroffen gebieden aan de slag willen gaan. De sector kijkt hiervoor bij uitstek naar architecten. 

Meer dan 20 architecten gaven alvast gevolg aan die oproep en zullen na een tweedaagse opleiding begin september aan de slag gaan. Initiatiefnemer Linea Expertises spreekt van een succes.