oproep

Begeleid mee het project Circulaire Sloop-Teams

Pieter De Groote • 21 september 2021

NAV zoekt architecten die in de begeleidingsgroep willen zetelen van een nieuw VLAIO-project rond Circulaire Sloop-Teams i.s.m. WTCB en Vlaamse Confederatie Bouw. Opgelet: wegens de deadline voor de subsidie-aanvraag moeten we uw kandidatuur (intentieverklaring) hiervoor ontvangen vóór 30/09.

Er is een stijgende vraag naar doorgedreven selectieve sloop, het hergebruik van bouwmaterialen en het hoogwaardig recycleren van specifieke afvalstromen. Ook de overheid stuurt steeds meer aan op circulaire oplossingen. De betrokken partijen in een sloopproject (opdrachtgever, aannemer sloopwerken, deskundige inventarisatie, hergebruik-bedrijf, algemene aannemer, …) kampen bij de realisatie van deze circulaire ambities met een aantal uitdagingen.

 

In het algemeen verlopen sloopprojecten heel gefragmenteerd. Elke partij tracht de eigen ambities, kosten/baten en verantwoordelijkheden/risico’s voor zichzelf te optimaliseren op basis van de (beperkt) beschikbare kennis. De opdrachtgever probeert alles vast te leggen in een bestek, de aannemer gaat vervolgens op zoek naar praktische oplossingen. Er is onvoldoende informatiedeling tussen de betrokken partijen, en geen samenwerking of coördinatie, waardoor niet naar een optimaal gemeenschappelijk doel wordt toegewerkt. Er is nood aan een andere manier van werken en overkoepelende structuur, die toelaat om van bij de start van een sloopproject in vertrouwen en overleg zoveel mogelijk en doordacht te recycleren en te hergebruiken.

 

Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke noden en uitdagingen rond hergebruik en recyclage. De sloopinventaris en het sloop-opvolgingsplan kunnen meer bruikbare instrumenten worden, waarin ook aandacht voor hergebruik is en waaruit informatie kan worden gedeeld met derden, door ze digitaal te maken. Ook zijn de kennis en praktische oplossingen voor kleinere afval- en materiaalstromen nog onvoldoende bekend, wat juiste beslissingen nemen moeilijk maakt. Op vlak van hergebruik wordt de sector geconfronteerd met praktische uitdagingen: werkelijk potentieel identificeren, technische prestaties onderbouwen, matchen van vraag en aanbod. Er is de laatste jaren veel kennis en ervaring opgebouwd in deze thema’s via verschillende projecten (Proeftuin Circulair Bouwen, BBSM, FCRBE, Digital Deconstruction, …) die nog niet volledig is doorvertaald naar bruikbare instrumenten op de werkvloer.

 

Het project wil deze uitdagingen aanpakken, door in te zetten op Circulaire Sloop-Teams, naar analogie met bouwteams, waarin de verschillende betrokken partijen elk hun kennis en ervaring kunnen inbrengen in het traject, om zo van een gefragmenteerde aanpak tot een integrale oplossing te komen. Naast handvaten voor het ‘proces’ wordt ook ingezet op tools en kennis voor meer en betere sloop, recyclage en hergebruik. Ook de link tussen de activiteiten in het sloopproject en de integratie van bv. hergebruik in nieuwe projecten en de rol van de architect daarin komen aan bod.

 

Begeleidingsgroep & ondernemingsspecifieke projecten

 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit project relevant is voor onze sector en onze organisatie. We zijn echter nog op zoek naar architecten die in de begeleidingsgroep van het project zetelen. Als lid van de begeleidingsgroep kan u mee richting geven aan het project en zo bijdragen aan het waarborgen van nuttige projectresultaten voor uzelf en de andere organisaties uit de doelgroep. De begeleidingsgroep komt 2 à 3 keer per jaar voor een halve dag samen. Er zijn verder geen extra kosten verbonden aan het lidmaatschap. U bouwt er uw kennis en netwerk op.

 

Later in het project zullen ook projecten op ondernemingsniveau worden aangepakt, die, na een goedgekeurde kandidatuur, mogelijk van subsidiëring zullen kunnen genieten. Hebt u (ideeën voor) mogelijke projecten? Laat het ons dan ook weten.