NAV standpunt

"Overstromingen tonen (nog eens) aan: lokale autonomie m.b.t. ruimtelijke ordening is doorgeslagen"

Dirk Mattheeuws, voorzitter NAV • 8 oktober 2021

Soms is er een crisis nodig om vastgeroeste discussies terug open te breken. Dat was het geval bij de verschrikkelijke overstromingen in juli in delen van Walloniƫ en Vlaanderen. Wegkijken was niet langer mogelijk. Enkele dagen na de gebeurtenissen, in het actualiteitsdebat over de kwestie in het Vlaams Parlement, stelde N-VA- fractieleider Wilfried Vandaele de gemeentelijke autonomie met betrekking tot de ruimtelijke ordening in vraag. Lokale politici zouden beslissingen immers te veel nemen onder druk van het plaatselijke electoraat. En dus zouden vergunningen soms tegen beter weten in verstrekt worden, ook wanneer het risico op overstromingen te groot is.

Wat voorheen enkel in de wandelgangen werd bevestigd, kreeg plots erkenning. De gemeentelijke autonomie is doorgeslagen en is in een aantal gevallen ontoereikend. Want hoe pak je de uitdagingen rond mobiliteit en ruimtelijke ordening aan als je bevoegdheid aan de gemeentegrenzen stopt? Om het over de bouwshift nog maar niet te hebben. Met het NAV zijn we dus voorstander van het herbekijken van die bevoegdheidsverdeling: wat kan gemeentelijk en wat moet op een niveau hoger?

 

Al pleiten we er daarbij ook voor om niet overhaast te werk te gaan. Ook in de nasleep van de overstromingen kondigde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir immers aan om in de toekomst systematisch in beroep te gaan tegen alle door gemeenten afgeleverde vergunningen voor projecten in overstromingsgevoelig gebied. De eerste vergunningen sneuvelden al.

 

Regeren is vooruitzien, zegt men weleens. En dus is het goed dat beleidsmakers bij hun beslissingen ook klimatologische evoluties mee inrekenen. Het NAV pleit er echter voor om bij elk dossier zorgvuldig de afweging te maken tussen enerzijds de risico’s en anderzijds de technische oplossingen die we vandaag al hebben voor waterrobuust bouwen. Want paniekvoetbal? Dat helpt echt niemand vooruit.