Energie

Architecten steunen transitie naar zuinigere, slimmere en groenere energie - 'Mee met de stroom'

21 oktober 2021

Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir en het NAV lanceerden zonet samen met een brede groep partners een campagne om het belang van de energietransitie uit te leggen aan de Vlaming. We erkennen immers dat de energietransitie een cruciale voorwaarde is om tegen 2050 een klimaatneutraal Europa te realiseren. Daarom moeten we onze energie-efficiëntie fors verbeteren en het gebruik van fossiele brandstoffen sterk afbouwen door het aandeel groene energie, groene warmte en andere klimaatvriendelijke brandstoffen te verhogen. NAV ziet een grote rol weggelegd voor architecten om die ambities mee in de praktijk om te zetten. Tegelijk vinden we het noodzakelijk om het klimaatbeleid domeinoverschrijdend aan te pakken, want naast de energietransitie zijn er nog een pak andere hefbomen, zoals het verhogen van ruimtelijk rendement, circulair en veranderingsgericht bouwen, aandacht voor water, …

NAV pleit voor een domeinoverschrijdende aanpak. Naast de energietransitie zijn er nog een pak andere hefbomen, zoals het verhogen van ruimtelijk rendement. Foto: Molensite in Oudenburg - ampe.trybou architecten - © Marc Sourbron

De architect weet als geen ander deze aspecten op een holistische manier te benaderen en individuele en maatschappelijke doelstellingen te verzoenen. Hij houdt in zijn ontwerpen rekening met zowel functionele, technische, wettelijke en esthetische eisen als met het budget van de bouwheer en de gewenste timing voor zijn bouwproject.

 

Focus op beperken CO2-uitstoot

Architecten slaan al vele jaren mee de hand aan de ploeg wanneer het de energietransitie betreft. De energie-eisen voor woningen zijn de afgelopen jaren bijna jaarlijks verstrengd. Architecten hebben daarbij telkens hun verantwoordelijkheid genomen en ondersteunen bouwheren bij het nemen van de juiste beslissingen. NAV vindt dat de focus daarbij moet liggen op het beperken van de CO2-uitstoot, eerder dan een eenzijdig energetisch verhaal. Men mag m.a.w. niet voorbijgaan aan factoren zoals de milieuprestatie van materialen, een doordacht materiaalgebruik, de ligging van een gebouw, de manier waarop men zich verplaatst, de Total Cost of Ownership van een gebouw, enzovoort.

 

Ook blijven we aandacht vragen voor de noden van de gebruikers van de gebouwen, die het beste gemotiveerd worden als ze een hoog wooncomfort krijgen en de meerwaarde van hun woning kunnen verhogen. De betaalbaarheid van de ingrepen en de ontwerpvrijheid die de architect nodig heeft i.f.v. van een ontwerp op maat van de bewoners, mag daarbij niet uit het oog verloren worden.

 

NAV ziet verder heil in een beleid dat zowel op nieuwbouw als op renovatie gericht is. Belangrijk daarbij is dat bouwheren gesensibiliseerd worden om hun projecten kwalitatief aan te pakken en een bouwprofessional zoals een architect onder de arm te nemen. Die kan, zeker voor renovaties, immers een langetermijnplanning opstellen, al dan niet in meerdere fases, waardoor onnodige kosten of slecht op elkaar afgestemde ingrepen vermeden kunnen worden.

Mee met de Stroom - Voorstelling partners

Zie 2'16" voor de bijdrage van NAV-directeur Steven Lannoo.